Bolig

For mange er boligen en af livets største investeringer. Både ved køb, salg, leje og udleje kan en uvildig advokat rådgive dig om dine muligheder, så du opnår det bedste resultat.

Vi har stor erfaring med køb, salg og leje af boliger både til private og erhverv, og vi rådgiver hver dag købere og sælgere såvel som lejere og udlejere. Det betyder, at vi har indgående kendskab til både den gældende lovgivning på området og den praktiske håndtering.

Hvis boligen ligger i udlandet, har vi danske advokater, der kan rådgive dig på området i blandt andet Spanien, Tyskland og Sverige.

Køb af bolig

Det er en god idé at søge rådgivning hos en uvildig advokat, når du skal købe privat bolig. Ejendomsmæg­leren er nemlig sælgers mand, hvorimod advokaten som din rådgiver alene varetager dine interesser.

Vi anbefaler, at du sikrer dig, at ejendomsmægleren indføjer et advokatforbehold i købsaftalen, inden du som køber underskriver aftalen. Advokatforbeholdet er gratis – og med et advokatforbehold går handlen ikke igennem, før din advokat har godkendt den.

Advokatforbeholdet betyder således, at der er tid til, at du sammen med din advokat kan få gennemgået købsaftalen og alle handlens dokumenter, så du som køber er sikker på, at handlen er i orden, og at der foretages eventuelle nødvendige justeringer og præciseringer af købsaftalen. Hvis handlen ikke godkendes, er du som køber ikke bundet af din underskrift på købsaftalen.

Husk derfor altid at få indføjet et advokatforbehold, når du skal købe bolig. Advokatforbeholdet kan formuleres som:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed. Godkendelsen skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den [dato og klokkeslæt].”

Det er vigtigt, at advokatforbe­holdet er formuleret således, at din advokat skal godkende handlen i dens helhed.

Vi kan som din advokat yde den nødvendige rådgivning, så du kommer trygt og sikkert gennem din bolighandel

Vi kan hjælpe dig gennem hele købsprocessen ved blandt andet at gennemgå og rådgive om købsaftalen med samtlige bilag, herunder

Vi yder endvidere bistand med at

Der skal tages stilling til en lang række forhold ved køb af bolig. Hvordan skal for eksempel ejerforholdet være, hvis du køber en bolig sammen med en anden, er I gift, skal boligen lejes ud ved forældrekøb osv.

Her må det anbefales at få nødvendig rådgivning af en advokat, og vi tilbyder derfor også kvalificeret rådgivning om og udarbejdelse af samejeaftaler, testamenter, ægtepagter, lejekontrakter og andre dokumenter.

Salg af bolig

Hvis du skal sælge din bolig, er det mindst lige så vigtigt for dig som sælger at få rådgivning af en uvildig advokat. Som sælger har du nemlig ingen lovbestemt fortrydelsesret. Det betyder, at når købsaftalen er underskrevet, er du bundet af handlen.

Lad derfor en advokat gennemgå købsaftalen og alle papirerne, inden du sælger. Det er din sikring som sælger mod ubehagelige overraskelser i fremtiden – herunder at du får opfyldt din loyale oplysningspligt som sælger. Eventuelt kan du få ejendomsmægleren til at indføje et advokatforbehold for sælger i købsaftalen.

Vi kan sikre de bedst mulige vilkår ved salg af din bolig

Vi kan hjælpe dig gennem hele salgsprocessen og sikre det bedst mulige resultat ved blandt andet at

Leje af bolig

Hvis du vil leje eller udleje bolig, bør du søge rådgivning hos en advokat, så du undgår at komme i klemme eller blive snydt. Lejekontrakten er afgørende og skal være på plads, inden lejeforholdet træder i kraft.

Nogle ting kan aftales, mens andre ting er fast reguleret i lejeloven og boligreguleringsloven. Det er blandt andet meget vigtigt at have for øje,

Vores advokater kan hjælpe med at sikre dig en gyldig lejeaftale

Lejelovene revideres løbende, og vi hjælper med rådgivning, forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter – både i forbindelse med indgåelse af lejeforholdet, når lejeforholdet skal genforhandles, og hvis der opstår uenigheder undervejs.

Ejendom i udlandet

Mange danskere har investeret eller ønsker at investere i en ejendom i udlandet – en lejlighed i Berlin, en ødegård i Sverige eller et sommerhus i Spanien. Men at købe eller sælge ejendom i udlandet på et fremmedsprog kan være en stor mundfuld. Ofte sker handlen på helt andre vilkår end i Danmark, fordi både lovgivning og den praktiske fremgangsmåde adskiller sig afgørende fra danske forhold. På samme måde kan skatteforhold og arveforhold være væsentligt anderledes end i Danmark.

En advokat kan informere dig om forholdene og sikre dig den bedst mulige rådgivning, så du ikke støder ind i overraskelser. Husk derfor altid at kontakte en advokat med kendskab til det pågældende marked, inden du underskriver købsaftalen som køber eller sælger.

Vi har udenlandske advokater på vores kontor i København

For køb eller salg af ejendom i Spanien, Italien, Tyskland, Norge eller Sverige har vi advokater, som kender både den danske lovgivning og reglerne i det land, hvor du gerne vil købe eller sælge, så de kan hjælpe dig med alle aspekter i forbindelse med køb eller salg af ejendom i udlandet.

Køb af fast ejendom i Danmark som udlænding

De danske regler for køb af hus eller lejlighed i Danmark differentierer sig fra andre EU-lande. Der gælder en række specifikke krav for at kunne købe ejendom i Danmark, som kan være indviklede og uklare. Herunder gælder forskellige regler for EU-borgere eller om du på nuværende tidspunkt bor i Danmark. NJORDs advokater rådgiver dig igennem hele processen og hjælper dig med at skabe et overblik over dine muligheder ift. købsaftale og finansiering.

> Læs mere om reglerne for at købe fast ejendom som udlænding

Kontakt

Se hele teamet

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu