Nyhed

Budrobotter på gaden i Danmark?

Inden længe er der chance at møde en selvkørende budrobot, når du f.eks. går ned ad fortovet på Falkoner Allé. Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen, har netop fået opbakning fra regeringspartierne samt Dansk Folkeparti til at udarbejde en forsøgsordning for budrobotter.

I dag er det ikke tilladt at bruge selvkørende enheder på færdselslovens område i Danmark. Men med en ny forsøgsordning er det hensigten at tillade forsøg med langsomme budrobotter med en hastighed på omkring 6 km/t. Disse budrobotter kommer således snart til at køre rundt blandt fodgængere på de danske fortove for at levere varer. Forsøgsordningen vil indebære regler for budrobotterne - herunder hastighedsbegrænsning, vægt og dimensioner, samt hvem der har ansvaret, hvis budrobotten er impliceret i en ulykke og forsikringspligt. Der afventes derfor nu, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet nærmere undersøger og fastsætter rammerne for ordningen.

Forsøgsordning udfylder hul i lovgivningen

Den nye forsøgsordning vil udfylde et hul i den danske færdselslov. For selv om de selvkørende budrobotter er designet til at færdes i trafikken, er de på nuværende tidspunkt ikke dækket af færdselsloven, fordi de hverken sorterer under definitionen af et motorkøretøj, en cykel eller en fodgænger.

Hvad bruges selvkørende budrobotter til?

En budrobot er en langsom, selvkørende robot, der for eksempel kan anvendes til levering af mad, dagligvarer og medicin direkte til forbrugerens dør. Ved hjælp af indbyggede kameraer og sensorer formår de førerløse bude på egen hånd at navigere uden om forhindringer og aflæse lyskryds.

Hvis de selvkørende enheder tillades i den danske færdselslov, kan forbrugere og virksomheder få stor fordel af selvkørende leverancer, der både er fleksible og omkostningslave.

Budrobotter er allerede i brug i udlandet

Selvkørende budrobotter er allerede lovliggjort i Estland, der dermed er det første EU-land, der har tilladt brugen af budrobotter. Et eksempel de danske myndigheder kan hente inspiration fra. Også andre steder i EU såsom i London foretages der lige nu forsøg med selvkørende budrobotter.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?