Nyhed

Dronefragt: Regler, udfordringer og betingelser

Droneteknologien udvikler sig fortsat, og der bliver skabt mere avancerede droner. Brug af droner i forbindelse med transport af gods bliver i højere grad et interessant emne, ligesom det er tilfældet med brugen af droner til opmåling samt reparationer eller informationsindsamling og andre serviceydelser.

Dronefragt: Regler, udfordringer og betingelser

Hvilke juridiske udfordringer bør man være opmærksom på i forbindelse med, at brugen af droner udvikler sig? Hvordan er de risici, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med skade, forsinkelse og tab af gods reguleret i kontraktforholdet mellem afsenderen, modtageren og transportøren? I det omfang droner bruges til at transportere missionskritisk gods - såsom reservedele til skibe eller offshoreanlæg - kan det potentielle ansvar for forsinkelse eller beskadigelse af lasten blive meget alvorligt. Det samme gælder ansvaret for oplysninger indhentet af droner, der viser sig at være fejlbehæftet eller ufuldstændige, eller for mangelfuldt udførte reparationer.

I Danmark er brugen af mindre droner reguleret i henhold til lov om droner i byområder og landområder (by- og landdronebekendtgørelsen). Reglerne fastsætter forpligtelser vedrørende sikker flyvning, men regulerer ikke transport af gods eller andre tjenester udført af droner.

Luftfartsloven og Montreal-konventionen regulerer godstransport med fly. Nogle af reglerne er præceptive, mens andre kan fraviges ved aftale. Reglerne indeholder bestemmelser om, at luftfartsselskabet udsteder et fragtbrev samt fragtindtægter. Loven regulerer også luftfartsselskabets ansvar for skade, forsinkelse og tab af gods og retten til at begrænse et sådant ansvar. Loven gælder dog kun for droner af en bestemt mindstevægt, og beregningen af denne vægt er ikke tydeligt angivet i den nuværende forordning (dvs. skal vægten af lasten og / eller alt udstyr monteret på dronen være medtaget eller udelukket, etc.).

Den obligatoriske droneansvarsforsikring omfatter ikke ansvar for skader eller forsinkelser på gods eller for mangelfulde serviceydelser. Ved transport og andre serviceydelser bør droneoperatører håndtere de relevante risici ved at tegne passende supplerende forsikring.

Endvidere vil den vigtigste juridiske udfordring for industrien i den kommende tid være at udvikle et sæt standardbetingelser for godstransport og serviceydelser udført med droner. Sådanne standardvilkår vil give klarhed over de risici og forpligtelser, som de involverede parter påtager sig. Det vil også give parterne og deres forsikringsselskaber et meget bedre grundlag for at udvikle passende forsikringsprodukter, der er skræddersyet til at håndtere de risici, som er forbundet med driften af droner.

 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?