12.09.2019

Nyhed

Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!

Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne køretøjer.

Eftersom mange af disse robotter allerede er udbredt og dermed i almindelig brug, er der således potentiale for, at der kan ske en lang række udækkede skader. Derudover vil der være en række virksomheder, der ikke lever op til de forsikringskrav, som stilles til dem af såvel myndigheder som samarbejdspartnere.

Så hvis man allerede har anskaffet sig sådanne robotter eller overvejer at gøre det, er det en god idé at få gennemgået sine forsikringer … og ikke kun ift. ansvar over for tredjemand, men også ift. dækning af skader på fx bygninger. Det er nemlig ikke givet, at en skade kan betegnes som ”udefrakommende”, og det kan være særdeles besværligt at bevise, at leverandøren er ansvarlig. Så også i den sammenhæng kan man stå uden dækning for en ret væsentlig skade.

Seneste nyheder

Brug af cookies på hjemmesider kræver aktivt samtykke

En præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen har fastslået, at accept af cookies på hjemmesider kræver et aktivt samtykke. I sagen var et forudafkrydset felt til accept af installering af cookies ikke tilstrækkeligt samtykke, da et gyldigt samtykke forudsætter en aktiv handling fra brugeren.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu