Nyhed

Ny lov om produkter og markedsovervågning, som bemyndiger Sikkerhedsstyrelsen til at kunne blokere hjemmesider, der udbyder salg af farlige produkter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1020/EU af 20. juni 2019 blev vedtaget med henblik på at intensivere overensstemmelseskontroller, herunder ved at fastsætte almindelige sikkerhedskrav for alle forbrugsprodukter.

Ny lov om produkter og markedsovervågning

Forordningen medfører specifikke forpligtelser og beføjelser for medlemsstaterne i forbindelse med farlige produkter. Forordningen indeholder i art. 16, stk. 3, litra b en bestemmelse, som beføjer ”markedsovervågningsmyndighederne” (Sikkerhedsstyrelsen) at forhindre, at et farligt produkt gøres tilgængeligt på markedet. Bestemmelsen indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen kan blokere adgangen til en hjemmeside, som udbyder salg af farlige produkter.

Forordningen blev suppleret med lov om produkter og markedsovervågning (2020-06-09 nr. 799), som udvider Sikkerhedsstyrelsens håndhævelsesbeføjelser og skærper sanktionsmulighederne.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2020 og fastsætter, at Sikkerhedsstyrelsen udpeges som det nationale forbindelseskontor og tilsynsmyndighed. Hertil følger, at Sikkerhedsstyrelsen har fået ny hjemmel til at udføre kontrol under ”skjult identitet” (mystery shopping), hvilket i praksis er et nyt kontrolværktøj for Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen kan med loven udstede påbud om, at en hjemmeside skal ændre eller fjerne indhold som udbyder eller henviser til produkter, der ikke opfylder kravene i loven, eller forordningen inden for lovens anvendelsesområde.

Endelig giver loven Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at blokere adgangen til hjemmesider som sælger farlige produkter, såfremt et påbud ikke overholdes, eller hjemmesiden har solgt eller fungeret som platform for salget af produkter, som udgør en alvorlig risiko, gentagne gange. Blokeringen foretages i samarbejde med internetudbyderne.

Såfremt påbud ikke overholdes, kan det straffes med bøde, eller to års fængselsstraf under skærpende omstændigheder. Loven fastsætter ingen loft for bøder, men forarbejderne til loven foreslår en bøderamme på minimum 50.000 kr. for mindre virksomheder, hvorfor bøderammen for større virksomheder må antages at være noget højere.

NJORD mener

I stil med COVID-lovpakken, hvor det danske politi er bemyndiget til at blokere adgangen til hjemmesider, som udnytter coronakrisen til at begå kriminalitet på nettet, må Sikkerhedsstyrelsen forventes at gøre brug af denne håndhævelsesbeføjelse. Rigspolitiet har da også siden marts blokeret adgangen til 17 hjemmesider.

På tilsvarende vis forventes det af myndighederne, at virksomheder, som udbyder produkter til det danske marked, også opfylder lovens krav, og er i overensstemmelse hermed.

Kontakt os for rådgivning

Hvis du har spørgsmål til de nye regler om produkter og markedsovervågning, er du velkommen til at kontakte NJORD Law Firm. Vi har stor ekspertise inden for al form for regulering af markedsføring og produktkrav og kan rådgive om hvilke regler man som virksomhed skal iagttage, således at man befinder sig inden for lovens rammer.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?