Signe rådgiver danske og udenlandske virksomheder inden for ansættelsesret, herunder om indgåelse og ophør af ansættelsesforholdet, løbende ændringer i ansættelsesforholdet samt bonus- og incitamentsordninger.

Herudover er Signe specialiseret i selskabsret, og rådgiver i kobling til ansættelsesretten særligt om direktørkontrakter og udarbejdelse og implementering af warrant- og incitamentsprogrammer.

Signe fører endvidere retssager inde for sine fagområder.

Signe afholder løbende kurser for klienter og samarbejdspartnere om ansættelsesretlige problemstillinger.  

Sprog

Dansk og engelsk.

Has partner title
Off