Nyhed

Seks kapitler i EU-Karnov 2020

NJORD står bag hele seks kapitler i den nyeste udgave af EU-Karnov 2020 (18. udg.), der nu også udkommer i en norsk udgave. NJORDs advokater har bidraget til EU-Karnov siden 2003, men som noget nyt har vi nu også stået for kapitlet om transport.
EU-Karnov 2020

Der sker en masse på transportområdet på EU-plan, bl.a. med vedtagelsen i juli 2020 af den nye ”vejpakke” med markant ændrede regler for alle aspekter af godstransport ad landevej og med nye regler for og domme om flysikkerhed og forbrugerbeskyttelse ved aflysninger. Det kræver derfor indgående ekspertviden at være det kontor, der skal holde alle danske og norske transportjurister opdateret om ny regulering og nye fortolkninger. Transportkapitlet dækker også jernbaner, søtransport, havne, lufthavne og trafiksikkerhed m.v., og EU-reglerne har stor praktisk betydning for rigtigt mange virksomheder og alle borgere.

Vi er derfor meget stolte over at være blevet udvalgt til opgaven, der løses af advokat (H) og partner Ulla Fabricius og advokat (H) og partner Thomas Ryhl, der begge har årtiers erfaring med såvel transportret som EU-ret, og som da også begge er anerkendt af Legal500 som ”leading individuals” i Danmark og optaget i ”Hall of Fame”.

Thomas Ryhl har i 2020-udgaven af EU-Karnov, som i de foregående fem udgaver, også stået for de fem kapitler om sundhed og medicinske produkter, om harmonisering, om transeuropæiske netværk (telekommunikation, transport og energi), om forskning og udvikling og rummet, og om industripolitik.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?