Nyhed

NJORD bidrager med seks kapitler i EU-Karnov 2021

EU-Karnov 2021 er netop blevet udgivet, og NJORD står bag hele seks kapitler i den nyeste udgave. EU-Karnov giver et grundigt og samlet overblik over en lang række EU-retsakter, som får en stadig større betydning for også dansk ret. 

EU-Karnov 2021

NJORDs advokater har bidraget til EU-Karnov siden 2003. Helt som i EU-Karnov 2020 (18. udgave), står NJORDs advokater bag seks kapitler i den seneste udgave; EU-Karnov 2021, som er den 19. udgave. 
 

Hvad indeholder Karnov 2021?

Den nyeste udgave består af 66 kapitler, som alle er skrevet af kyndige og vidende eksperter inden for de enkelte retsområder, herunder børsret, forbrugerbeskyttelse, moms, energi og meget mere: EU-samarbejdet dækker de fleste livsområder. De fleste eksperter skriver derfor kun ét kapitel, typisk om det område, de har arbejdet med hver eneste dag i mange år. Alene noterne til de mange retsakter, der kommenteres i EU-Karnov, kræver dyb indsigt, mange opslag og megen redigering. 

I NJORD er vi derfor meget stolte over at være blevet udvalgt til at skrive hele seks kapitler, der forfattes af advokat (H) og partner Ulla Fabricius og advokat (H) og partner Thomas Ryhl, som begge har årtiers erfaring og ekspertise inden for såvel transportret som EU-ret. Både Ulla og Thomas er er anerkendt af Legal500 som ”leading individuals” i Danmark og optaget i ”Hall of Fame”.

NJORDs bidrag

Ulla og Thomas har skrevet kapitlet om transport (herunder sø-, tog-, fly- og vejtransport, lufthavne, passagerrettigheder og jernbanesikkerhed), mens Thomas også står for kapitlerne om harmonisering (herunder om tobaksreklamer og notifikationsproceduren), om industri, om folkesundhed (herunder lægemidler, medicinsk udstyr og fødevaresikkerhed), om transeuropæiske netværk (telekommunikationsnettet, el- og naturgasnettet og den fælleseuropæiske transportinfrastruktur, herunder Øresundsbroen og Femernbælt-tunnellen) og om forskning, teknologisk udvikling og rummet.

NJORDs rolle i tilblivelsen af EU-Karnov, som alle danske jurister, der arbejder med EU-ret, slår op i hver eneste uge, er bredt anerkendt. De mange specialistområder og den omfattende ekspertise er med til at markere, at NJORD også dækker EU-retten grundigt, og at vi derfor også forstår baggrunden bag de mange danske regler, der gennemfører EU-direktiver og EU-forordninger i dansk ret.
 

seneste nyheder