Uudised

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Üheks oluliseks asjaoluks, millega kohtumenetluses arvestada tuleb, on kahtlemata menetluskulud. Menetluskulude alla kuuluvad nii kohtukulud (nt riigilõiv, dokumentaalse tõendi saamise kulud) kui ka kohtuvälised kulud (nt kulutused õigusabile). Menetluskulusid kannavad enamasti kohtuvaidluse käigus mõlemad pooled – nii hageja kui kohtusse pöörduja, kui ka kostja, kelle vastu hagi esitati.

Kohtukulud

Kohtumenetluses on tavapärane, et mõlema osapoole menetluskulud kannab osapool, kelle kahjuks otsus tehti. See aitab tagada, et osapool, kes vaidluse võidab ei pea teise osapoole rikkumise või põhjendamatu nõude tõttu täiendavaid kulutusi kandma.

Eeltoodud üldpõhimõttest on kohtul siiski võimalik vajadusel kõrvale kalduda – seadus võimaldab jätta menetluskulud täielikult või osaliselt poolte endi kanda, kui vastaspoole kulude väljamõistmine poolelt, kelle kahjuks otsus tehti, oleks tema suhtes äärmiselt ebaõiglane või ebamõistlik. Taolist erandit kohaldas ka Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium oma lahendis tsiviilasjas 2-19-133333.

Mainitud vaidluses oli töötaja vaidlustanud töölepingu erakorralise ülesütlemise tööandja poolt. Kuigi kohtud jätsid töötaja hagi rahuldamata, siis tõid kohtud esile, et tööandja oli ülesütlemisavalduse sõnastuses ja põhjendustes äärmiselt ebatäpne, mis põhjustas ka töövaidluse. Kui tööandja oleks ülesütlemisavalduses esitanud korrektsed töölepingu ülesütlemise põhjused, siis poleks vaidlus pruukinud üldse kohtusse jõuda ja ka pooltel poleks saanud menetluskulusid tekkida. Just sel põhjusel ei mõistnud ringkonnakohus kõiki menetluskulusid välja töötajalt kui vaidluse kaotanud osapoolelt, vaid mõlemad pooled pidid oma menetluskulud kandma ise.

Selleks, et vältida olukorda, kus kohtus isegi võidu korral tuleb oma menetluskulud ise kanda, soovitame töösuhetega seonduvad olulised dokumendid vormistada tähelepanelikult ja korrektselt, kasutades vajadusel õigusabi. Õigesti vormistatud ja nõuetekohaselt põhjendatud dokumendid on suureks abiks hilisemate vaidluste vältimisel.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse