Uudised

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

01.08.2022 töölepingu seaduse muudatused sisaldasid endast ka täiendatud loetelu andmetest, mis peavad töölepingu kirjalikus dokumendis sisalduma (TLS § 5). Paratamatult võib tekkida olukord, kus juba sõlmitud töölepingutes kõik vastavad andmed ei sisaldu. See ei tähenda siiski, et kõiki varasemalt töölepinguid tuleks hakata massiliselt muutma või uues redaktsioonis sõlmima. Varasemalt sõlmitud töölepingud jäävad kehtima, kuid töötajal on soovi korral õigus tööandjalt nõuda nende andmete esitamist, mida talle töölepingu sõlmimise ajal ei esitatud (nt teavet töötasult makstavate maksude maksmisega kaasneva kaitse kohta). Sellise nõude saamise korral peab tööandja töötajale teabe esitama 2 nädala jooksul.

 

Employee rights

Lisaks on töötajal 01.08.2022 jõustunud töölepingu seaduse muudatuste kohaselt õigus taotleda tööandjalt sobivaid töötingimusi – nt töötamist tähtajatu töölepingu alusel või täistööajaga. Tööandja ei pea sellist taotlust küll ilmtingimata rahuldama, kuid peab kaaluma, kas töötaja taotlus on mõistlikult ühildatav tööandja huvidega. Taotlusest keeldumist peab tööandja 2 nädala jooksul kirjalikult põhjendama. Kui töötaja esitab nelja kuu jooksul rohkem kui ühe töötingimuste muutmise taotluse, on tööandjal kohustus vastata neist ühele.

Kuna uus töölepingu seaduse redaktsioon annab töötajatele täiendavaid nõudeõiguseid, siis täiendati töölepingut ka uute töölepingu ülesütlemise piirangutega. Nii on tööandjal keelatud tööleping üles öelda põhjusel, et töötaja on küsinud TLS §-s 5 loetletud andmeid või et töötaja on taotlenud tööandjalt sobivaid töötingimusi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles vahetult pärast seda, kui töötaja on taotlenud sobivaid töötingimusi, siis peab tööandja tõendama, et tööleping on üles öeldud seaduslikul alusel.

Loe lisaks, mida veel muudeti 01.08.2022 jõustunud töölepingu seaduses siit.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse