Uudised

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

Jõulupühade saabumisega kaasneb pea alati olukord, kus oma töötajatest jääb väheseks. Tavapärasest suurema ostlemise tõttu tuleb töötajaid juurde palgata. Näiteks vajavad rohkem töötajaid kauplused ja tootmisettevõtted. Vastavalt töö- ja puhkeaja reeglitele, ei saa olemasolevad töötajad ära teha ajutise töömahu suurenemisega tekkinud lisatöid. Olukorra lahendamiseks on neli valikut:

Tähtajaline tööleping

Töölepingu seaduse kohaselt võib tööandja sõlmida tähtajalise töölepingu, kui seda õigustavad töö ajutisest iseloomust tulenevad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine. Kindlasti tasub selline tööleping sõlmida kirjalikult, viitega töölepingu tähtajalisuse põhjusele. Lisaks tasub lepingus kokku leppida ka muud erinevad tööandja huve kaitsvad tingimused.

Käsundusleping

Töö või tulemuse iseloomust lähtuvalt ei ole välistatud ka käsunduslepingu sõlmimine. Sellisel juhul ei ole isik töötaja, vaid teenuse osutaja. Kindlasti tuleb sõlmida teenuse osutamiseks korralik kirjalik leping, reguleerides poolte õigused ja kohustused. Sellise lepingu sõlmimise puhul ei ole teenuse osutaja piiratud teenuse osutamisele kuluvate tundide arvuga.

Renditöö

Olenevalt töö iseloomust on kindlasti üheks alternatiiviks renditööjõud. Sellisel juhul tuleb veenduda, et äriühingu ja rendiagentuuri vahel on sõlmitud korralik teenuse osutamise leping. Selles peavad olema kindlasti reguleeritud mõlema poole õigused ja kohustused: kes ja millal juhendab töötajaid, tasub töötasu, vastutab tööõnnetuse eest ning hüvitab kahju. Kahju võivad tekitada mõlemad osapooled, sh ka töötaja. Vältimaks mitut osapoolt hõlmavat vaidlust, on põhjaliku lepingu sõlmimine oluline.

Töövahenduse võrgustiku kasutamine

Praktikas on selgunud, et töövahenduse võrgustiku kasutamine on samuti väga heaks võimaluseks lihtsamate ja suuremat ettevalmistust mittenõudvate tööde tegemiseks. Üheks heaks näiteks on töövahendusportaal GoWorkaBit.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse