Uudised

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Sageli on töölepingus kokkulepitud konkurentsipiirang, mis jääb kehtima ka pärast töölepingu lõppemist. Konkurentsipiirang saab olla kestvusega kuni 12 kuud ning tööandja peab töötajale selle perioodi ajal igakuiselt mõistlikku hüvitist tasuma. Lisaks peab kokkulepe sisaldama seda, mida töötaja selle perioodi jooksul täpselt teha ei tohi.

Konkurentsipiirang

Praktikas selgub, et sellise kokkuleppe olemasolu ei ole töölepingu pooltel, eelkõige tööandjal, sageli meeleski. Tööandja arvab, et kui ta seda igakuist tasu töötajale ei maksa, siis ju töötaja saab aru, et seda kohustust ei pea täitma. Tegelikult nii ei ole. Tööandja riskib sellega, et töötaja on kohustust täitnud ning võib esitada nõude saamata jäänud hüvitise tasumiseks.

Neli soovitust:

1.      Kas töölepingus sisaldub konkurentsikeeld?

Mõni tööandja saab üllatuse osaliseks, kui saab töötaja käest nõudekirja konkurentsipiirangu tasu maksmise osas. Seega tasub töölepingud üle vaadata, kas töötajatele kohaldub vastav piirang vaid töölepingu kehtivuse ajal või jääb see kehtima ka peale töölepingu lõppemist.

2.      Kas konkurentsipiirang vastab kehtivale seadusele?

Kui tööleping on sõlmitud enne 01.07.2009, siis tuleb see kindlasti üle vaadata ja seda põhjusel, et enne viidatud kuupäeva kehtinud töölepingu seadus nägi ette täna kehtivast konkurentsipiirangu kokkuleppest hoopis teistsuguse regulatsiooni. Vana regulatsioon täna enam ei kehti. Kui konkurentsipiirangu kokkulepe on sõlmitud pärast 01.07.2009, siis kontrolli, kas see vastab kehtivale seadusele.

3.      Kas konkurentsipiirangut on vaja?

Hinda, kas pärast töölepingu lõppemist kokkulepitud konkurentsipiirang on vajalik. Seda vajadust tasub hinnata, sest aastaid tagasi sõlmitud kokkulepe ei pruugi täna enam olla vajalik ning põhjendatud. Arvestama peab seda, et piiranguga kaasneb tööandja jaoks igakuine arvestatav rahaline kulu.

4.      Kui piirangut ei ole vaja, ütle see üles.

Töölepingu seaduse kohaselt saab tööandja konkurentsipiirangu ühepoolselt üles öelda, teatades sellest töötajale 30 kalendripäeva ette. Teavitus peaks olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Oluline on, et töötaja saab selle kätte. Näiteks kui töölepingu kehtivuse ajal on aru saada, et seda piirangut ei ole vaja töötajale kohaldada, siis teavita selle ülesütlemisest.

Meie ekspertidel on tööõiguse vallas nõustamise kogemusi nii era- kui avalikust sektorist. Seetõttu võtame teid nõustades alati arvesse teie spetsiifilise ärivaldkonna eripärasid.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse