Uudised

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

Ukraina sõjapõgenikele töö pakkumise soovi on viimastel nädalatel avaldanud mitmed ettevõtted. Kuna Ukraina kodanike näol on tegemist välismaalastega, siis võib tööandjatel aga tekkida mitmeid küsimusi taolise töösuhte korrektse vormistamise ja tööandja kohustuste osas. Selgitame järgnevalt, kuidas on sõjapõgenikke võimalik palgata ja milliseid reegleid tuleb seejuures järgida.

tööleping

Kõik Ukraina kodanikud, kes viibisid Eestis seaduslikul alusel enne sõja puhkemist 24.02.2022 võivad PPA otsuse kohaselt Eestis edasi viibida ja töötada isegi juhul, kui nende Eestis viibimise alus (nt viisa või tähtajaline elamisluba) on lõppenud. Sellised Ukraina kodanikud võivad tööd jätkata oma endise tööandja juures ilma täiendavate lubade ja protseduurideta.

Ukraina kodanikud, kes on sõjalise konflikti tõttu lahkunud Ukrainast alates 24.02.2022 saavad Eesti Vabariigilt taotleda ajutist kaitset ja selle alusel ka Eestis töötada. Ajutise kaitse näol on tegemist aastase elamisloaga, mis võimaldab Ukraina sõjapõgenikel kasutada sarnaseid õigusi Eesti elanikega, sh annab ajutine kaitse õiguse Eestis töötada ja saada Eestis seeläbi ka ravikindlustus. Kui sõjaolukord jätkub on võimalik ajutist kaitset edaspidi pikendada.

Ajutist kaitset saavad taotleda enne 24.02.2022 Ukrainas elanud Ukraina kodanikud, isikud kellele oli antud Ukrainas enne 24.02.2022 rahvusvaheline kaitse ja kõik eelnimetatud isikute pereliikmed (abikaasad, elukaaslased, alaealised lapsed ja lähisugulased), kes elasid samas leibkonnas ja olid Ukraina kodaniku või rahvusvahelise kaitse saanud isiku ülalpidamisel.

Ajutise kaitse saanud isik võib Eestis töötada ja temaga võib sõlmida töö- või teenistuslepinguid. Lepingus peavad sisalduma kõik Eesti seadusandluses nõutud tingimused, seejuures tuleb töötajatele maksta töötasu vähemalt kehtiva töötasu alammäära suuruses.  

Artikkel on koostatud 22.03.2022 kehtinud regulatsiooni põhjal.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse