Uudised

Ma ei viitsi tööle minna!

Suure tõenäosusega on mitmed meist kas oma mõttes või sõnadega tunnistanud, et ma ei viitsi tööle minna. Selle põhjuseks võib olla lihtsalt füüsiline väsimus. Vahel aga inimlik tüdimus. Tüdimus reeglitest ja rutiinist.

Töötaja on oluliselt efektiivsem ning rahulolevam kui ta saab võimaluse korral valida oma tööaega ja töökohta. Traditsioonilist töösuhet reguleerivad reeglid on selgelt nn tehnoloogiaajastust maha jäänud. Vähemalt osad reeglid tuleks muuta paindlikumaks. Inimestele tuleb anda suuremad valikud kuidas kokkulepitud tööd teha.

Oma ettevõte?

Tööelus vabaduse saamise üheks võimaluseks on alustada ettevõtlusega ja teha tööd või osutada teenust oma ettevõtte kaudu. Sellistest edulugudest puudust ei tule ning see on kahtlemata üks võimalikest variantidest. Äriühingu asutamine on lihtne ja siin ei tasu kohe mõelda nn OÜ-tamise peale. Äriühingu kaudu teenuse osutamine saab olla ka õiguspärane. Kui kokkulepitud tellimus ja teenus on selgelt poolte vahel reguleeritud, võidavad sellest mõlemad pooled.

Samas on endiselt inimesi, kes soovivad töötada kellegi alluvuses. Kõiki töid ei ole võimalik teha ettevõtluse vormis – näiteks ei saa haigla õde täna müüa enda teenuseid oma ettevõtte kaudu. Küll aga saab seda teha näiteks tarkvaraarendaja, raamatupidaja, turundusspetsialist, projektijuht jne.

Erinevate olukordade lahendamiseks on erinevad võimalused ka täna. Kuna osad inimesed hindavad vabadust ja iseseisvust, on käsundusleping või töövõtuleping teatud juhtudel tavapärase töölepingu heaks alternatiiviks. Projekti või üritust saab korraldada ka distantsilt.

Olenevalt töö iseloomust saab range kellast kellani tööaja alternatiivina kasutada ka kaugtöö vormi. Siinkohal on oluline, et kui töötaja täidab töökohustusi väljaspool tööandja asukohta, lepitakse kokku tähtsates küsimustes nagu tööaeg, e-teenuste turvalisus, ärisaladuse ja konkurentsikeelu hoidmine, varaline vastutus, tööohutus jne. Kasvõi nädalas üks päev kaugtööna võib „mitte viitsimise“ protsenti oluliselt vähendada.

Paindlikumad töösuhted!

Avatud tööaeg

Paratamatult ei kao klassikaline töölepinguline suhe ning naiivne oleks eeldada, et vastavaid direktiive kardinaalselt muudetakse. Siiski võiks riiklikul tasandil teha muudatusi, mis soodustaksid paindlikku töötamist. Sellest võidavad nii töötajad, kui tööandjad.

Töölepingulises suhtes võiksid tööandja ja töötaja olla vabad kokku leppima avatud tööajas. St, et puuduks kohustus garanteerida töötajale kindel tööajanorm. Töötasu makstaks tegelikult töötatud tundide eest, ehk töötaja peaks arvestama, et töötunde oleks vastavalt töö mahule ning töötasu makstakse tegelike tundide eest. Tööandjal puuduks kohustus tasuda töötajale aja eest, mil tööd ei ole anda. See annaks mõlemale poolele vabaduse organiseerida oma tegemisi. Selline töösuhte vorm kehtiks vaid poolte kokkuleppel ning ei välistaks samal ajal traditsioonilise tööaja normiga töösuhet. Vastav kokkulepe peab olema selge ning poolte õigused ja kohustused ning vastutus täpselt reguleeritud. Tõenäoliselt võidavad sellisest kokkuleppest mõlemad pooled.

Lühiajalised tööd töövõtja vastutusel

Tänases ärikeskkonnas ei ole lühiajaliste tööde tegemiseks mõistlik kulutada aega töötajate värbamisele. Selleks ajaks kui sobiv töötaja leitakse ning leping sõlmitakse on vajadus ammu möödas. Täna saab selliste tööde tegemiseks kasutada portaale, mis tööandja ja tööotsija kokku viivad. Sellist lühiajalist töösuhet ei peaks automaatselt käsitlema töölepingulise suhtena vaid käsundussuhtena, kus töövõtja vastutab oma tegevuse eest. Töövõtja teab, et võtab endale vastutuse muuhulgas töötervishoiu ja tööohutuse eest. Kõnealuse töösuhte pikkus võiks olla näiteks kuni kaks nädalat. Töölepingud, mida seadus lubab  sõlmida oma kestvuse tõttu suuliselt, võiksid olla käsitletavad hoopis teenuse osutamisena käsunduslepingu alusel. Näiteks kui bussiettevõttel on vaja buss ära koristada, milleks kulub ca 2 tundi, tuleb selleks täna sõlmida tähtajaline tööleping, viia läbi põhjalik ohutusalane juhendamine, arvestada töötajale puhkusehüvitist jne. Töö tegemiseks kuluv aeg ja töötaja töölevõtmisele ning töösuhte lõpetamisele kuluv aeg ei ole proportsioonis.

Uus kolleeg tehisintellekt

Tehisintellekt, mis lähitulevikus teatud tööd meie eest ära teeb, viitsib tööd teha nii kaua kui tema aku on laetud. Seega ei pea tulevikus tööandja kartma tüdinenud ja väsinud tehisintellekti – robot viitsib, ta ei tüdi ja vastavalt programmile alati naeratab. Tema tööaeg ei ole piiratud direktiividega vaid aku võimsusega. Selle peale tasub mõelda!

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse