Uudised

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Alates 2016. aasta lõpust kehtib Eestis regulatsioon, mille kohaselt võib ehitusvaldkonna ettevõtja, kes kasutab oma ettevõttes teisest EL-i liikmesriigist või selle kaudu Eestisse lähetatud renditöötajaid, vastutada renditöötaja ees, kui renditöö vahendaja jätab renditöötajale palga maksmata.

Selline kohustus võib renditööjõu kasutajal tekkida siis, kui töötajal ei ole õnnestunud kuue kuu jooksul otsuse täitmisele esitamisest töötasu oma tööandjalt ehk renditöö vahendajalt kätte saada. Kasutajaettevõtja vastutus on piiratud töötasu alammääraga. Seega võib juhtuda, et renditöötajaid kasutav ehitusettevõtja maksab renditöö vahendajale küll renditööjõu eest tasu, kuid peab lisaks maksma ka renditöötajatele.

Kuigi võimalik kohustus maksta renditöötajatele välja neil saamata jäänud töötasu puudutab otseselt ehitusvaldkonda, võivad läbimõtlemata või lausa puuduvad lepingud renditöö pakkuja ja kasutajaettevõtte vahel teha palju kahju ka teistes valdkondades. Halvemal juhul võib renditöö kasutaja leida end olukorras, kus vaidluses loetakse renditöötaja hoopis tema koosseisuliseks töötajaks, kelle ees tal tuleb vastutada. Lisaks tasub suhetes renditöö pakkujaga läbi mõelda küsimused, kes vastutab näiteks juhul, kui töötajaga juhtub õnnetus või tal kujuneb ajapikku välja kutsehaigus.

Renditööjõu kasutaja saab oma vastutuse välistada sellega, kui tal on renditöö vahendajaga sõlmitud korralik leping. Korraliku ettevõtja hoolsusega tegutsenud kasutajaettevõtja töötajate ees ei vastuta.

Kui soovid kindlust, et teie suhted firmaga, kes teile renditööjõudu vahendab, on korralikult dokumenteeritud, võta ühendust NJORDi advokaatide Katrin Sarapi ja Triinu Hiobiga.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse