Uudised

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Töölepingu lõpetamisel tuleb praktikas ette olukordi, kus töötaja või tööandja ei ole kinni pidanud seaduses sätestatud töölepingu ülesütlemise minimaalsetest etteteatamistähtaegadest. Etteteatamistähtaegadest mittekinnipidamisega võib tekkida aga varaline kahju nii tööandjale kui töötajale.

Distsiplineerimaks tööandjaid ja töötajaid minimaalsetest töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaegadest kinni pidama, näeb töölepingu seadus ette võimalused nõuda kohustust rikkunud poolelt hüvitist.

Näiteks on kõrgeima astme kohus rõhutanud, et töölepingu rikkumiseks võib olla ka töötajapoolne töölt lahkumine enne seaduses sätestatud etteteatamistähtaja möödumist. Kohtupraktikast leiab sellega seonduvalt mitmeid kaasuseid, kus kohus jõudis seisukohale, et tööandjal on õigus nõuda töötajalt kahju hüvitamist, sest töötaja lahkus töölt enne töölepingu korralise ülesütlemise 30-päevase etteteatamistähtaja möödumist. Tööandja peab sellise kahjunõude maksmapanekuks siiski suutma konkreetselt ära näidata, millist kahju ja mis ulatuses põhjustas talle töötaja töölt lahkumine enne etteteatamistähtaja möödumist.

Praktikas võib tööandjale tekkinud kahju sisu ja ulatuse tõendamine osutuda ajakulukaks ja tõendamismahukaks, mis toob tööandjale kaasa veelgi täiendavaid kulusid. Vältimaks selliseid  probleeme kahju hüvitise nõude esitamisel, võiks ühe võimalusena leppida töötajaga juba töölepingus kokku leppetrahvis, mis kuulub töötaja poolt tasumisele, kui töötaja peaks lahkuma töölt seaduses sätestatud minimaalse etteteatamistähtaega rikkudes.

Soovid rohkem infot, kuidas kaitsta oma õigusi olukorras, kus tööandja või töötaja on rikkunud töölepingu seaduses sätestatud minimaalset etteteatamistähtaega? Võta ühendust NJORDi advokaatide Katrin Sarapi, Triinu Hiobi ja Tavo Tiitsiga.

Soovid rohkem infot?
NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Töövaidluste lahendamine muutub uuest aastast tõhusamaks ja lihtsamaks

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Soovid saada õigusuudiseid?
Aitame teil leida parima lahenduse