Uudised

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

17. detsembril jõustus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatus. Muudatus paneb tööandjale seoses lähetatud töötajatega mitmed täiendavad kohustused ja ka vastutuse. Lisaks aga võib vastutus langeda ka Eesti ettevõtjale, kelle juures lähetatud töötaja tööülesandeid täidab.

Lähetatud töötajatena käsitletakse selliseid töötajaid, kes on Eestisse suunatud teenuse osutamiseks, kontserniühingus töötamiseks või renditöötajatena. Alates muudatuse jõustumisest peab tööandja teavitama Tööinspektsiooni kõigist Eestisse lähetatud töötajatest, esitades teabe nii tööandja, töötajate kui ka ettevõtte kohta, kus lähetatud töötaja Eestis tööd teeb.

Muudatus paneb suurema hoolsuskohustuse ka Eesti ettevõtjatele, kes välismaalt lähetatud renditööjõudu kasutavad või kellele lähetatud töötaja abiga osutatakse siin teenust. Kui lähetatud töötajal jääb töötasu saamata oma välismaa tööandjalt, võib ta seda nõuda siinselt ettevõtjalt.

Lisaks saab uuendusena kohaldada väärteomenetlust ka välismaa ettevõtja suhtes, kes jätab enda lähetatud töötajatele nõutavad töötingimused tagamata.

Soovid rohkem infot?
NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Töövaidluste lahendamine muutub uuest aastast tõhusamaks ja lihtsamaks

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Soovid saada õigusuudiseid?
Aitame teil leida parima lahenduse