Uudised

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Suvesoojade ilmadega (sh päike, D-vitamiin) tundub kontoris töötamine ahistavana. Kui oluline on töö tulemus ning mitte selle tegemiseks määratud aeg, tasuks võimalusel kaaluda väljaspool kontorit töötamist. Näiteks, aias, terrassil, maakodus jne. Selline kaugtöö tegemise võimalus võib soodustada mõne erakordselt hea idee sündi, mis võib aluseks saada järgmise ükssarve sünniks.

Töölepingu seadus annab tööandjale ja töötajale võimaluse leppida kokku töö tegemises väljaspool tavapärast töö tegemise kohta (kaugtöö). Töölepingu seadus ei reguleeri kaugtöö osas enamat ning seega tuleb tööandjal endal kaugtöö korraldada selliselt, et tööandja seadusest tulenevad kohustused oleksid täidetud. Sh kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste täitmine, tööajaarvestus jne.

Esmapilgul ahvatlevana tunduv kaugtöö vorm kujutab endast tööandjale ka varjatud riske, millega tööandja peaks arvestama. Eelkõige riske, mis on seotud tööandja vastutusega töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamisega ning ka riski tööandja ärisaladuse hoidmisel. Nii ei ole tõenäoliselt otstarbekas lubada töötajal teha tööd väikses kohvikus laotades lauale tööalased dokumendid või riskida sellega, et rongis kaasreisija loeb arvutiekraanilt kliendile saadetavat hinnapakkumist jne.

Olenevalt töö iseloomust, tasub pooltel kaugtöö tegemise kokkuleppe vormistada võimalikult selgelt.

Näiteks võiks kokkuleppes olla järgmised punktid:

  • kus on kaugtöö tegemine lubatud (kodu, suvila, raamatukogu jne) ning keelatud (kohvikus, rannas jne);
  • milliseid kommunikatsioonivahendeid on lubatud kasutada (turvariskide maandamine);
  • kuidas tuleb hoida tööandja vara (sülearvuti, dokumendid jne); töötaja kättesaadavus tööandjale (mis ajal ja millise kommunikatsiooni vahendi abil),
  • tööajaarvestus (näiteks töötaja täidab igapäevaselt vastavat kliendihaldusprogrammi);
  • tööandja ärisaladuse kaitse (dokumentide hoidmine) jne.
  • ja ilmselgelt ei saa unustada andmekaitsega seonduvaid reegleid.

Mõeldes hoolikalt läbi suvekontori tingimused, võivad töötajad kui tööandjad nautida nii suve kui töötegemist, rääkimata D vitamiini manustamisest. Mõlemad on rahul!

Päikest!

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse