Cybersikkerhed er ikke kun et spørgsmål om firewalls, kryptering og antivirussoftware. Det drejer sig mindst lige så meget om at have styr på sine it-leverandører, forretningsprocesser og interne forhold. Du kan ikke altid undgå at blive hacket, men du kan gøre meget for at begrænse skaderne, hvis det sker.

hvorfor er jura relevant for cybersikkerhed?

Cybersikkerhed handler om risikominimering. At få kontrolleret sin forretningsorden, IT-leverandørkontrakter, forsikringer og sikkerhedspolitik m.v. Det handler om at håndtere risici, og det kan en IT-advokat hjælpe dig med.

hvem er ansvarlig for min virksomheds cybersikkerhed?

Det er bestyrelsen og den øverste ledelse, som er ansvarlig for din virksomheds cybersikkerhed.

Seks vigtige temaer for din virksomheds cybersikkerhed

Det er bestyrelsens ansvar at forholde sig til virksomhedens risici, og det omfatter også cyberrisici. Cybersikkerhed er derfor et bestyrelses-anliggende. Bestyrelsen skal bl.a. sikre, at du har en cybersikkerhedsstrategi.

Det er vigtigt med præcise krav til cybersikkerhed i dine IT-leverandørkontrakter. Ofte vil leverandører også benytte sig af underleverandører, og det er derfor vigtigt, at også disse overholder mindst samme krav til sikkerhed som leverandørerne.

Cybersikkerhedsstrategien udmøntes bl.a. i en IT-sikkerhedspolitik, som mere detaljeret beskriver, hvad der gælder i forhold til adgangsstyring, beskyttelse af information, dokumentation og logning m.v.

Virksomheden bør også sørge for en internet- og e-mailpolitik, så alle i virksomheden til enhver tid ved, hvad der gælder ift. brug af internet og e-mail.

En persondatapolitik skal omfatte interne såvel som eksterne forhold, og det er afgørende, at indsamling og behandling af data overholder alle regler, herunder GDPR.

Ved brug af de rette forsikringer kan virksomheden i en række situationer få reduceret den økonomiske risiko ved cyberangreb, og mulighederne herfor bør afklares, hvis det ikke allerede er sket.

hvad TILbyder NJORD?

Vi tilbyder en orienterende gennemgang af din virksomheds centrale dokumenter relateret til cybersikkerhed. Vi giver dig en grundig tilbagemelding om, hvorvidt der er behov for optimeringer eller andre ændringer.

Som en del af gennemgangen udarbejder vi en plan for, hvad der bør forbedres, hvordan det gøres mest effektivt, og hvor hurtigt forslag til evt. forbedringer kan være udarbejdet.

Vi samarbejder desuden med IT-sikkerhedsfirmaet CSIS Security Group A/S.

Prisen er kr. 4.999 excl. moms.  Dette gælder dog max. 50 ansatte med en årlig omsætning på under 100 mio. kr., 
 

EKSPERTER I JURA OG CYBERSIKKERHED

NJORDs IT-advokater er specialister, medlem af Danske IT-Advokater og certificeret indenfor cybersikkerhed hos det anerkendte IT-certificeringsselskab EXIN i Holland med certificeringen "Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001”. Certificeringen tester forståelsen af koncepter og værdien af cybersikkerhed såvel som truslerne og risiciene.

Vores eksperter har bidraget til Chambers' Global Practice Guide 2022 om Cybersecurity, hvor de giver indsigt i cybersikkerhed i Danmark, den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 og seneste domme inden for IT-kriminalitet. Læs mere her.

Vi rådgiver også i forbindelse med IT-konflikter og har erfarne advokater certificeret som juridiske eksperter såvel som mediatorer indenfor området.

Danske IT AdvokaterEXIN Information Security ManagementChambers Cyber Security

 

Kontakt os i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed!
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?