Konkurskarantæne

Går en virksomhed konkurs, kan alle, der har deltaget i ledelsen af virksomheden blive mødt med krav fra kurator om pålæg af konkurskarantæne. Det vil sige, at du ikke må deltage i et selskabs ledelse de følgende 3 år, og at du bliver slettet i Erhvervsstyrelsen for alle registrerede bestyrelses- og direktionsposter.

For at blive pålagt konkurskarantæne forudsætter det dog, at der er udvist ”groft uforsvarlig forretningsførelse”. Manglende bogføring, manglende indberetning og betaling af moms og A-skatter og ulovlige lån fra selskabet til ledelsen kan være medvirkende til, at der pålægges konkurskarantæne.

Der er mange forhold, der kan bevirke, at du ikke skal pålægges konkurskarantæne. Vi har stor erfaring med at klarlægge disse forhold og at hjælpe til et godt resultat.

Hvad lægges der vægt på ved konkurskarantæne?

For at retten pålægger konkurskarantæne lægges der bl.a. betydelig vægt på følgende:

  • Gældens størrelse, skal generelt være større end kr. 100.000
  • At der ikke er foretaget indberetning og betaling til SKAT
  • At virksomheden har fortsat driften udover håbløshedstidspunktet
  • At der ikke er blevet bogført
  • At selskabets ledelse ikke afleverer bilagsmateriale til kurator
  • At ledelsen har ulovlige ejerlån i selskabet
Hvorfor skal du kontakte NJORD?

Er du indstillet til konkurskarantæne eller vil undgå at blive indstillet til konkurskarantæne, så kan NJORDs insolvensteam føre din sag eller rådgive dig.

Vi har stor ekspertise inden for førelse af konkurskarantænesager både som kurator og som advokat for den tidligere ledelse. Derfor kan vi også rådgive dig om, hvordan du minimerer din risiko for at få konkurskarantæne.

NJORDs insolvensteam har medvirket til at adskillige ledelsesmedlemmer er blevet frifundet i konkurskarantænesager.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?