Hvordan sikres virksomhedens drift ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt?

NJORD Law Firm anbefaler virksomhedsejere at oprette en fremtidsfuldmagt, da det kan være et nyttigt og effektivt værktøj, hvis en virksomhedsejer bliver så alvorlig syg, at vedkommende ikke selv er i stand til at tage vare på virksomhedens fortsatte drift.

Det har siden 2017 været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, så fx en virksomhedsejer på forhånd kan have truffet bestemmelse om, hvem der skal drive virksomheden og på hvilken måde, hvis uheldet er ude og virksomhedsejeren selv mister evnen hertil. Det kan fx være grundet ulykke, demens, hjerneblødning eller andet.

Der kan kun oprettes en fremtidsfuldmagt pr. person. Men fuldmagten kan opdeles til en eller flere personer, ligesom fuldmagten kan angå enten de personlige forhold, de økonomiske forhold eller begge. Fx er der en del virksomhedsejere, som indsætter en person til at forestå alt omkring virksomhedens økonomiske dispositioner, mens ægtefællen/samleveren eller børnene skal tage vare på alle privatøkonomiske og personlige forhold.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt bestemmer virksomhedsejere selv, hvilke rettigheder der gives videre og til hvem. Det er derfor vigtigt, at der foretages en række omhyggelige overvejelser i forbindelse med fremtidsfuldmagtens oprettelse. Uden fremtidsfuldmagt risikeres det, at der skal udpeges en offentligt værge for at der kan handles juridisk i virksomheden på virksomhedsejerens vegne. Et offentligt værgemål vil næppe være foreneligt med drift af virksomhed, da ”systemet” kan opleves som mere langtrukket og besværligt. Det vil være en stor hæmsko i en virksomhed, hvor der oftest dagligt vil være behov for, at der bliver truffet beslutninger i relation til driften.

Fremtidsfuldmagten er en slags forsikring, der gerne skulle medvirke til at undgå en fastlås situation for virksomheden og virksomhedsejerens pårørende, og således medvirke til, at der bliver taget vare på virksomhedens økonomiske forhold og drift.

En fremtidsfuldmagt oprettes og uploades i det digitale fremtidsfuldmagtsregister, hvorefter fuldmagten underskrives med NemID (medmindre man er undtaget for digital kommunikation). Efterfølgende skal fremtidsfuldmagten vedstås overfor en notar, hvilket skal ske senest 6 måneder efter den digitale underskrift af fremtidsfuldmagten og ved betaling af et notargebyr på 300 kr.

Den oprettede fremtidsfuldmagt er en ”hvilende” fuldmagt, som ikke er trådt i kraft. Fremtidsfuldmagten træder ikke i kraft, før Familieretshuset anmodes om at sætte fuldmagten i kraft. Det sker altid på baggrund af nogle indhentede lægelige oplysninger, så det sikres, at fuldmagtsgiveren er i en varig tilstand, hvor vedkommende ikke længere selv er i stand til at varetage egne personlige-og økonomiske interesser. Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, tinglyses fuldmagten i Personbogen.

Kontakt NJORD

Har du behov for yderligere oplysninger om oprettelse af en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte NJORDs familie- og arveretsadvokater på tlf. 33 12 45 22 eller e-mail familieretsadvokaten@njordlaw.com

ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE