Gaver - hvor meget må vi forære vores børn?

Forældre kan årligt give deres børn (og børnebørn) gaver af en vis størrelse, uden at der skal betales afgift. Beløbsgrænsen reguleres årligt, og i 2021 er den på 68.700 kr. Reglerne om afgiftsfrie gaver gælder både for jeres biologiske børn og jeres stedbørn, og beløbsgrænsen er den samme. Vær opmærksomme på, at en samlevers børn ikke betragtes som stedbørn.

Hvis I giver gaver til jeres børn, der har en større værdi end 68.700 kr., skal der betales en gaveafgift på 15 % af den del af gaven, der overstiger de 68.700 kr. I bestemmer selv, om det er jer eller børnene, der skal betale afgiften.

Hvis I som forældre ønsker at hjælpe jeres børn med større beløb, kan I yde dem et lån og oprette et gældsbrev for beløbet. Det gældsbrev kan I så løbende nedskrive ved hvert år at eftergive børnene det afgiftsfrie beløb som en gave. Det er vigtigt, at der bliver oprettet et gyldigt gældsbrev, og at de årlige nedskrivninger påføres gældsbrevet på korrekt vis. Ellers risikerer I, at hele beløbet opfattes som en gave frem for et lån, og så skal der betales gaveafgift af det samlede beløb. I skal være opmærksomme på, at hvis I går bort før gælden er endeligt nedskrevet, så vil dødsboet efter jer kræve, at jeres børn indfrier restgælden, uanset at det ikke var jeres mening, at børnene nogensinde skulle tilbagebetale pengene.

Når I giver jeres børn og stedbørn gaver, kan I bestemme, at gaven skal tilhøre dem som særeje. Det er vigtigt, at I bestemmer særeje senest samtidig med, at I giver gaven, og at børnene kan dokumentere, at det de har modtaget fra jer, er deres særeje.

Når børnene har modtaget særejegaver fra jer, er det vigtigt, at de holder deres særeje adskilt fra deres øvrige formue. Hvis særejemidler bliver blandet sammen med den øvrige formue, risikerer særejet at gå tabt.

Parkering af pengegaver hos familiemedlemmer

Ifølge en ny afgørelse fra Landsskatteretten, kan man godt ”parkere” pengegaver til sine børnebørn hos forældrene. Det kræver blot, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at beløbene er tiltænkt jeres børnebørn, og at der samtidig oprettes gældsbrev om, at pengene er lånt ud fra børnebørnene til forældrene. Vær opmærksom på, at det kræver Familieretshusets godkendelse, hvis umyndige børn skal låne penge ud. Det anbefales, at I søger juridisk rådgivning til denne slags dispositioner.

Vil du holdes opdateret?
Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie