Forældre kan årligt give sine børn og børnebørn gaver af en vis størrelse uden, at der skal betales afgift. Beløbsgrænsen reguleres årligt. I 2024 er beløbsgrænsen 74.100 kr. Reglerne om afgiftsfrie gaver gælder både for biologiske børn og stedbørn. Beløbsgrænsen er den samme. Vær dog opmærksom på, at en samlevers børn ikke betragtes som stedbørn.

Hvis I giver gaver til jeres børn, der har en større værdi end 74.100 kr. (2024), skal der betales en gaveafgift på 15 % af den del af gaven, der overstiger de 74.100 kr. I bestemmer selv, om det er jer eller børnene, der skal betale afgiften.

I kan også give afgiftsfrie gaver til jeres svigerbørn. Her er beløbsgrænsen dog lavere, og ligger på 25.900 kr. (2024).
Vær opmærksom på, at det kun er jeres børns ægtefæller, I kan give afgiftsfrie gaver, og ikke samlevere.

Hvis I som forældre ønsker at hjælpe jeres børn med større beløb, kan I yde dem et lån og oprette et gældsbrev for beløbet. Det gældsbrev kan I så løbende nedskrive ved hvert år at eftergive børnene det afgiftsfrie beløb som en gave. Det er vigtigt, at der bliver oprettet et gyldigt gældsbrev, og at de årlige nedskrivninger påføres gældsbrevet på korrekt vis. Ellers risikerer I, at hele beløbet opfattes som en gave frem for et lån, og så skal der betales gaveafgift af det samlede beløb.

I skal være opmærksomme på, at hvis I går bort før gælden er endeligt nedskrevet, så vil dødsboet efter jer kræve, at jeres børn indfrier restgælden – også selvom det ikke var jeres mening, at børnene nogensinde skulle tilbagebetale pengene.

Når I giver jeres børn og stedbørn gaver, kan I bestemme, at gaven skal tilhøre dem som særeje. Det er vigtigt, at I bestemmer særeje senest samtidig med, at I giver gaven, og at børnene kan dokumentere, at det de har modtaget fra jer, er deres særeje.

Når børnene har modtaget særejegaver fra jer, er det vigtigt, at de holder deres særeje adskilt fra deres øvrige formue. Hvis særejemidler bliver blandet sammen med den øvrige formue, risikerer særejet at gå tabt.

Parkering af pengegaver hos familiemedlemmer

Ifølge en afgørelse fra Landsskatteretten, kan man godt ”parkere” pengegaver til sine børnebørn hos forældrene. Det kræver blot, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at beløbene er tiltænkt jeres børnebørn, og at der samtidig oprettes gældsbrev om, at pengene er lånt ud fra børnebørnene til forældrene. Vær opmærksom på, at det kræver Familieretshusets godkendelse, hvis umyndige børn skal låne penge ud. Det anbefales, at I søger juridisk rådgivning til denne slags dispositioner.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE