Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente. Arverækkefølgen kan ændres gennem et testamente.

Arverækkefølgen er delt op i 3 arveklasser:

Arveklasse 1:

Arveklasse 1 gælder ægtefælle og børn, herefter børnebørn, oldebørn osv.

Ægtefæller og børn tilhører arveklasse 1. Arven fordeles med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til deling mellem børnene.

Hvis et af dine børn er afgået ved døden, arver barnets børn (dine børnebørn) i stedet.

Har du ingen arvinger i arveklasse 1, træder arveklasse 2 i kraft.

Arveklasse 2:

Arveklasse 2 gælder forældre, herefter hel- og halvsøskende og til sidst dine nevøer og niecer.

Hvis du ikke har arvinger i arveklasse 1, dvs. ægtefælle, børn, børnebørn, oldebørn osv., vil dine forældre arve efter dig. Dine forældre arver halvdelen hver.

Er den ene af dine forældre gået bort, er det din forælders børn, der arver din forælders andel af arven efter dig. Dette er både dine hel- og halvsøskende. Er dine hel-/halvsøskende også gået bort, arver dine neveøer og niecer.

Har du ingen arvinger i arveklasse 1 eller 2, træder arveklasse 3 i kraft.

Arveklasse 3:

Arveklasse 3 gælder bedsteforældre, onkler og tanter.

Hvis du ingen arvinger har i arveklasse 1 eller 2, vil dine bedsteforældre på hver side arve efter dig.

Hvis dine bedsteforældre er gået bort, vil dine bedsteforældres børn arve efter dig (farbrødre, morbrødre, fastre og mostre) Hvis du ikke har arvinger i arveklasse 1, 2, eller 3 og ikke har oprettet et testamente, tilfalder arven staten.

Fætre og kusiner

Fætre og kusiner indgår ikke i arverækkefølgen.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie