En fremtidsfuldmagt er din garanti for, at dine interesser beskyttes, selv hvis du ikke selv kan varetage dem. Ved at udpege en pålidelig person, som du har tillid til, kan du sikre, at dine forhold bliver håndteret, hvis du en dag ikke er i stand til det på grund af fx sygdom, ulykke, demens eller psykisk sygdom.


Livets uforudsigelighed kan ramme alle. Uanset om det er sygdom, ulykke eller andre uforudsete begivenheder, kan det resultere i, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. En fremtidsfuldmagt er derfor afgørende for at sikre, at dine ønsker og behov bliver taget hånd om – også når du ikke selv kan.

I NJORD Law Firm står vi klar til at hjælpe dig med at udarbejde din fremtidsfuldmagt. Med juridisk ekspertise og omhyggelig planlægning sikrer vi, at dine interesser varetages bedst muligt. Tag det første skridt mod at sikre din fremtid ved at lade vores specialister hjælpe dig med en skræddersyet fremtidsfuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en juridisk bemyndigelse, der anvendes i fremtiden. Den fastlægger tydeligt, hvem du ønsker, skal handle på dine vegne, hvis du pludselig ikke er i stand til det selv. Mangler du en oprettet fremtidsfuldmagt med præcise anvisninger, træffer Familieretshuset beslutningen om, hvem der skal repræsentere dig og under hvilke omstændigheder.

Essensen af en fremtidsfuldmagt er, at den giver dig mulighed for at vælge, hvem der skal træde i karakter på dine vegne i fremtiden, hvis du skulle blive ude af stand til selv at gøre det. Det er en proaktiv juridisk beslutning, der sikrer, at dine interesser varetages i overensstemmelse med dine ønsker også i uforudsete situationer.

 

Hvem kan jeg gøre til fremtidsfuldmægtig?

Når du skal udvælge din fremtidsfuldmægtige, er det afgørende at vælge en person, som du fuldt ud stoler på til at træffe beslutninger og handle på dine vegne, hvis behovet opstår. Det er vigtigt at overveje nøje, hvem du udpeger som fuldmægtig i din fremtidsfuldmagt, da vedkommende skal være i stand til at håndtere opgaven ansvarsfuldt, hvis situationen opstår.

Som grundregel kan enhver person over 18 år indsættes som fremtidsfuldmægtig. Personen skal have nået en alder af 18 år på det tidspunkt, hvor de indgår i fremtidsfuldmagten, og de må ikke være under værgemål.

Det er også muligt at udpege flere fuldmægtige i én fremtidsfuldmagt. Dog bør du være opmærksom på, at flere fuldmægtige skal blive enige om alle beslutninger på dine vegne, hvilket kan føre til konflikter. Du kan også overveje forskellige scenarier såsom at udpege en fuldmægtig til at håndtere økonomiske anliggender og en anden til at tage sig af personlige forhold og interesser.

Muligheder for fremtidsfuldmagten: 

 • En fremtidsfuldmægtig: Den udpegede fuldmægtige træffer beslutninger alene på dine vegne.
   
 • Flere fremtidsfuldmægtige: Hvis du udpeger flere fuldmægtige, skal de være enige for at træffe beslutninger, hvilket kan medføre konflikter.
   
 • Opdelte ansvarsområder: Én fuldmægtig kan håndtere økonomiske forhold, mens en anden tager sig af personlige forhold og interesser.
   
 • Suppleant: Én fuldmægtig med en suppleant, der kan træde til, hvis den primære fuldmægtig ikke kan varetage opgaven.

Vi anbefaler, at du drøfter dine ønsker med de personer, du overvejer at indsætte som fuldmægtige, da det sikrer, at de forstår opgaven og er villige til at påtage sig de forpligtelser, der følger med. Alternativt kan du inkludere en tredjepart – såsom en advokat – i din fremtidsfuldmagt for ekstra tilsyn og sikkerhed.

 

Begrænsninger for den fremtidsfuldmægtige

Når den udpegede fremtidsfuldmægtige handler på dine vegne efter ikrafttrædelsen af fremtidsfuldmagten, er der visse begrænsninger og retningslinjer, vedkommende skal overholde:

 1. Ingen aftaler med sig selv: Den fremtidsfuldmægtige må indgå aftaler på dine vegne, som involverer den fuldmægtige selv.
   
 2. Undgå modstridende interesser: Det er ikke tilladt for den fremtidsfuldmægtige at anvende sin fuldmagt på områder, hvor vedkommende har modstridende interesser.
   
 3. Økonomisk adskillelse: Medmindre den udpegede fremtidsfuldmægtige er din ægtefælle eller samlever, skal vedkommende opretholde adskilte økonomier mellem sig selv og dig.
   

Disse begrænsninger er designet for at sikre, at den fremtidsfuldmægtige handler i din bedste interesse og undgår situationer, der kunne skabe interessekonflikter. Det er vigtigt at forstå disse begrænsninger for at sikre, at fremtidsfuldmagten bruges til at varetage dine anliggender på en ansvarlig og etisk måde.

 

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Det er en vigtig juridisk proces at oprette en fremtidsfuldmagt, og der er trin, du bør følge for at sikre, at den er korrekt og gyldig:

 1. Skriftlig oprettelse med juridisk ekspertise: En korrekt udformet fremtidsfuldmagt kræver skriftlig oprettelse. Det anbefales kraftigt at samarbejde med en erfaren advokat, som kan rådgive dig om vigtigheden af fremtidsfuldmagten, tilpasse den din unikke situation og dine økonomiske forhold.
   
 2. Digital underskrift på fremtidsfuldmagtsregistret: Underskrivningen af fuldmagten foregår digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med MitID på tinglysning.dk.
   
 3. Attestation hos notar: For at bekræfte gyldigheden af din fremtidsfuldmagt skal den attesteres hos en notar. Her bekræfter du, at du vedkender dig fremtidsfuldmagten af eget ønske og at notaren sikrer sig, at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Retsafgiften for denne procedure er DKK 300,00 (januar 2024).
   
 4. Igangsætning hos Familieretshuset ved behov: Hvis behovet opstår, skal fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset. Her er der et ansøgningsgebyr på DKK 1.010,00 (januar 2024).

Husk, at fremtidsfuldmagten bliver gyldig efter oprettelsen, når notaren har sikret sig, at du er i stand til at tænke klart. For en korrekt, professionel og gyldig fremtidsfuldmagt, kontakt vores advokater, der står klar til at guide dig gennem processen.

Hvis du ikke kan møde op hos notaren

Hvis det ikke er muligt for dig at møde personligt op i byretten, tilbyder notaren fleksibilitet ved at kunne besøge dig hjemme eller på hospitalet. Dette sikrer, at attesteringen af din fremtidsfuldmagt kan finde sted, selvom du ikke kan komme til notaren.

I tilfælde af at notaren skal besøge dig, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

 1. Betaling for transport: Du skal dække omkostningerne ved notarens transport til din adresse eller hospitalet.
   
 2. Gebyr for attestering: Ud over transportomkostningerne påløber gebyret for attestering af fremtidsfuldmagten på 300,00 kr.
   

Husk, at det er nødvendigt at kontakte byretten, hvis det er umuligt for dig at møde op hos notaren. Det sikrer, at nødvendige arrangementer kan træffes for at lette attesteringen af din fremtidsfuldmagt under de givne omstændigheder. 

 

Sådan sættes fremtidsfuldmagten i kraft

For at sætte din fremtidsfuldmagt i kraft kræves Familieretshusets involvering. Ved ikraftsættelsen vurderer Familieretshuset, om din fremtidsfuldmagt kan træde i kraft. Processen igangsættes ved, at du eller en af de udpegede fremtidsfuldmægtige i din fuldmagt kontakter Familieretshuset og indsender en ansøgning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten.

Ved anmodningen skal den fremtidsfuldmægtige, der anmoder om ikraftsættelse, fremlægge en lægeerklæring om din tilstand. Derudover vil der være samtaler med dig eller din ægtefælle om anmodningen, og dine nærmeste pårørende bliver underrettet om processen.

Familieretshuset vurderer, hvorvidt betingelserne, du har angivet i din fremtidsfuldmagt, er opfyldt, og om den dermed kan træde i kraft. Når fremtidsfuldmagten er aktiveret, bliver det registreret i personbogen. Det gør det synligt for fremtidige aftaleparter og myndigheder, at fremtidsfuldmagten er aktiv, og de udpegede fuldmægtige kan agere på dine vegne inden for økonomiske, juridiske og personlige anliggender.

Det er vigtigt at bemærke, at din egen handleevne bevares, indtil fremtidsfuldmagten sættes i kraft. Det sikrer, at du forbliver handlekraftig indtil det tidspunkt, hvor fuldmagten officielt aktiveres. For at sikre en korrekt ikraftsættelse af din fremtidsfuldmagt er det en god idé at søge rådgivning fra vores advokater, der kan guide dig og dine pårørende gennem processen.

 

Sådan ophører en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten og dens virkninger kan ophøre under forskellige omstændigheder – både i levende live og efter din bortgang.

 • Død: Fremtidsfuldmagten ophører naturligt ved din død.
   
 • Værgemål: Hvis du eller din(e) fremtidsfuldmægtige kommer under værgemål, ophører fuldmagten.
   
 • Frivilligt afkald som fuldmægtig: Hvis din(e) fremtidsfuldmægtige ikke længere ønsker at bestride rollen, kan fuldmagten ophøre.
   
 • Aktivering af egen fremtidsfuldmagt: Hvis din(e) fremtidsfuldmægtige har sin egen fremtidsfuldmagt, der aktiveres, kan det føre til ophør af din nuværende fuldmagt.
   
 • Familieretshusets vurdering: Hvis Familieretshuset vurderer tvivl om din(e) fremtidsfuldmægtiges evner som repræsentant(er), kan fuldmagten ophøre.
   
 • Tilbagekaldelse ved notaren: Du har mulighed for at tilbagekalde din fremtidsfuldmagt ved notaren.

 

Opdatering og ændring af fremtidsfuldmagt

Har du allerede oprettet en fremtidsfuldmagt, har du som udgangspunkt ret til at ændre eller tilbagekalde den, indtil den er vedkendt af en notar. Det kan du nemt gøre ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning på tinglysning.dk.

Når din fremtidsfuldmagt er blevet attesteret af en notar, skal eventuelle ændringer eller tilbagekaldelser udføres gennem notaren. Ved denne proces vil notaren sikre sig, at du fortsat er i stand til at handle tilregneligt, og at enhver tilbagekaldelse eller ændring af fremtidsfuldmagten sker i overensstemmelse med dine ønsker.

Skulle du have behov for at ændre eller tilbagekalde en fremtidsfuldmagt, som er blevet sat i kraft af Familieretshuset, er det nødvendigt at anmode Familieretshuset om ændring eller tilbagekaldelse. I sådanne tilfælde vil Familieretshuset evaluere din forståelse af ændringens eller tilbagekaldelsens konsekvenser. De kan afvise anmodningen, hvis du ikke opfattes som værende i stand til at handle fornuftsmæssigt.

 

Har du brug for en fremtidsfuldmagt?

Ja, svaret er klart - alle bør oprette en fremtidsfuldmagt. Livet kan tage uventede drejninger, og alvorlig sygdom – fysisk som psykisk – kan opstå og forhindre dig i selv at varetage dine interesser. En fremtidsfuldmagt er din sikkerhed for, at dine interesser bliver taget hånd om af en betroet person, der ønsker det bedste for dig, hvis du pludselig ikke er i stand til at gøre det selv.

At oprette en fremtidsfuldmagt er en proaktiv beslutning, der giver dig kontrol over din fremtid, og sikrer, at dine ønsker bliver respekteret – selv i uforudsete situationer.

 

Opret din fremtidsfuldmagt hos NJORD Law Firm i dag

Du kan sikre din fremtid ved at oprette din fremtidsfuldmagt i dag hos NJORD Law Firm.

Vores erfarne advokater står klar til at sikre, at din fremtidsfuldmagt bliver professionelt udarbejdet. Med omfattende ekspertise inden for området kan vores advokater guide og rådgive dig gennem processen med udarbejdelse, tinglysning og notarattestering af din fremtidsfuldmagt.

Vi er dedikerede til at sikre, at dine udpegede fremtidsfuldmægtige er de rette valg, og fuldt ud forstår opgaven som dine repræsentanter i tilfælde af, at du ikke længere selv kan varetage dine interesser. Kontakt vores dygtige team af advokater i dag og få skabt tryghed omkring din fremtid.

 

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie