Hvad er fordelene og ulemperne ved at sidde i uskiftet bo? Hvordan håndterer den efterlevende ægtefælle børns krav om arv?

Uskiftet bo kan godt lyde meget attraktivt, da den efterlevende ægtefælle slipper for at betaling af arv til børnene. Dog skal valget om at sidde i uskiftet bo altid foretages efter grundige overvejelser og ikke blot fordi det er den letteste og hurtigste beslutning for den efterlevende ægtefælle, der står i en for både ægtefællen og de efterladte børn vanskelig følelsesmæssig situation.

Fordele ved uskiftet bo

Kort fortalt har det uskiftede bo fordele i forhold til et egentligt skifte, da det er en hurtig og billig bobehandlingsform, hvor den længstlevende bevarer rådigheden over formuen, og hvor den længstlevende kan vælge at skifte på et senere tidspunkt, der måske er mere gunstigt for ægtefællen. Den længstlevende slipper også for, at en del af den fælles formue skal udbetales til børnene, og uskiftet bo presser derfor ikke længstlevendes likviditet. 

Ulemperne ved uskiftet bo

Ulemperne ved at sidde i uskiftet bo er, at den længstlevende kan føle sig udsat for økonomisk kontrol af børnene, ligesom længstlevende ikke kan indgå nyt ægteskab eller frit oprette testamente. Fremtiden kender ingen, men et uskiftet bo kan i nogle tilfælde give grundlag for nogle alvorlige konflikter og diskussioner i familien om, hvordan den længstlevende forvalter formuen. Børnene kan kræve, at det uskiftede bo skiftes, hvis den længstlevende udøver såkaldt misbrug af det uskiftede bo - og den vurdering er den længstlevende og børnene ikke altid enige om, og navnlig når den længstlevende efterfølgende har fået sig en ny kæreste kan mistilliden erfaringsmæssigt opstå.

Fordelene ved at skifte fremfor at sidde i uskiftet bo kan også være, at der kan være betydelige skattebesparelser forbundet med et skifte, hvis afdødes formue er under den økonomiske grænse for et skattefrit dødsbo, og afdøde efterlader sig aktiver, der ved realisering i afdødes levende liv ville have udløst en skat.

Kontakt NJORD

Har du spørgsmål omkring uskiftet bo eller brug for rådgivning om, hvorvidt uskiftet bo er en god løsning for dig, eller om der er tale om misbrug af uskiftet bo, så er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE