Du har mulighed for at bestemme, at dét dine arvinger arver efter dig, og dét dine begunstigede får udbetalt fra dine pensioner og livsforsikringer, skal være deres særeje.
Hvilken betydning har dit valg af særejebestemmelser for dine efterladte?

Dit valg af særejebestemmelse kan have stor betydning for dine efterladte.

Der er overordnet set 3 former for særeje, der her forklares lidt forsimplet:

  1. Skilsmissesæreje. Det indebærer, at særejet ikke skal deles med en ægtefælle i tilfælde af separation/skilsmisse. Særejet indgår dog i bodelingen ved død.
  2. Fuldstændigt særeje. Det indebærer, at særejet ikke skal deles med en ægtefælle hverken i tilfælde af separation/skilsmisse eller ved død.
  3. Kombinationssæreje. Det indebærer, at særejet ikke skal deles med en ægtefælle i tilfælde af separation/skilsmisse. Hvis din arving/begunstigede afgår ved døden før sin ægtefælle, vil særejet ophøre og arven/beløbet vil være delingsformue. Herved har arvingens/den begunstigedes ægtefælle mulighed for at sidde i uskiftet bo. Hvis det derimod er arvingens/den begunstigedes ægtefælle der dør først, vil arven/beløbet blive fuldstændigt særeje for din arving/begunstigede og dermed ikke skulle deles med ægtefællens dødsbo.


De mest anvendte former for særeje er kombinationssæreje og fuldstændigt særeje. Skilsmissesærejet anvendes sjældent.

Hvad er fordelene ved at bestemme særeje?

Der kan være flere fordele ved at bestemme særeje for din arv og dine pensioner/forsikringer. Dine konkrete fordele afhænger af dine familieforhold og dine formueforhold. Her er de mest gængse fordele ved at bestemme særeje for det, der tilfalder dine efterladte:

  • Du tager beslutningen om særeje for dine efterladte, så de efterladte ikke selv skal oprette ægtepagt om særeje.
  • Du sikrer, at formuen bliver i familien og ikke går til dine børns ægtefæller i tilfælde af skilsmisse.
  • Hvis din efterladte ægtefælle gifter sig igen, sikrer du, at formuen efter dig ikke indgår i formuefællesskabet med den nye ægtefælle.


Nedenfor kan du se fordelene og ulemperne i praksis ved at vælge henholdsvis kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.

Kombinationssæreje og fuldstændigt særeje
Hvad skal du og dine efterladte være opmærksomme på?

Det er vigtigt, at dine efterladte holder de midler, der er deres særeje, adskilt fra deres øvrige formue. Ellers kan de risikere, at særejet fortabes.

Hvis du har bestemt særeje for arv eller dødsfaldsudbetalinger, kan dine efterladte kun ændre bestemmelsen om særeje, hvis du i bestemmelsen har givet lov til det. Du kan fx overveje at give dine efterladte lov til at ophæve særejet helt eller delvist, eller ændre typen af særeje.

Kontakt NJORD

Hvis du har spørgsmål omkring særeje og de forskellige former, er du velkommen til at kontakte NJORD's familie- og arveretsadvokater på tlf. 33 12 45 22 eller e-mail familieretsadvokaten@njordlaw.com.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE