Mange ser det som en fordel at donere en del af deres formue til velgørende organisationer og at tilgodese dem i deres testamente.

Velgørende organisationer er afgiftsfritaget og skal derfor ikke betale skat af donationen. Gaver og arv til velgørende organisationer skal altid bruges til uddeling til organisationens formål, medmindre gavegiveren eller arveladeren har bestemt, at gaven/arv i stedet skal tilgå fondens bundne kapital.

Hvis du tilgodeser en velgørende organisation i dit testamente, kan dit dødsbo måske spare boafgift, og på den måde kan der blive mere til dine arvinger, samtidig med at du støtter en god sag.

En række fonde, foreninger og lignende med et almennyttigt formål er fritaget for at betale boafgift. Det betyder, at den velgørende organisation får gavn af hele beløbet og altså ikke skal aflevere nogle af dine penge til statskassen. Hvis du i dit testamente indsætter sådan en velgørende organisation til at arve fx 30 % af arven efter dig, kan du samtidig bestemme, at den velgørende organisation skal betale boafgiften for dine andre arvinger. På den måde kan det lade sig gøre at tilgodese den velgørende organisation uden, at dine arvinger får mindre i arv efter dig.

 

Denne såkaldte 30 % løsning er mest relevant for enlige uden børn, der efterlader sig fjernere arvinger, som både skal betale boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 %. Derudover gør det kun rigtig en forskel at benytte sig af denne løsning i sit testamente, hvis du forventer, at arven efter dig udgør ca. 1 mio. kr. eller mere. Dette skyldes, at der ellers er tale om så lille en besparelse af boafgift, at det for de fleste ikke kan betale sig.

Ønsker du at vide mere omkring oprettelse af testamente, evt. hvor en velgørende organisation tilgodeses, så kontakt en af NJORDs specialister på området.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE