10 gode grunde til at oprette et testamente

Din arv vil altid blive fordelt efter arvelovens regler og efter en bestemt rækkefølge. Men hvis du har andre ønsker end den fastsatte arverækkefølge, bør du oprette et testamente.
Der kan være forskellige grunde til, at det kan være en fordel at oprette et testamente;

1.    Ugifte samlevende kan arve hinanden
2.    Sammenbragte familier kan sikre ligestilling af børnene
3.    Enlige, ugifte uden børn kan selv bestemme over deres formue
4.    Udvalgte foreninger kan arve
5.    Fætre, kusiner, svigerbørn, stedbørnebørn, søskende, fraskilte ægtefæller kan arve
6.    Børn kan forhindres i at anvende arv uhensigtsmæssigt pga. deres alder
7.    Arven kan gøres til særeje og familievirksomheden sikres til næste generation
8.    Arven går ikke til spilde pga. en arvings bundløse gæld
9.    Forældremyndigheden over børn under 18 år kan sikres
10.  Et tidligere testamente kan tilbagekaldes

Ønsker du at oprette et testamente?

Kontakt NJORDs familie- og arveretsadvokater på tlf. 33 12 45 22 eller e-mail familieretsadvokaten@njordlaw.com, hvis du ønsker at oprette et testamente eller har spørgsmål til testamente og arv.