26.03.2020

Uudised

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Read the English version HERE

Tagamaks töötajatele sissetulek ning aitamaks tööandjatel ajutised raskused üle elada, on Vabariigi Valitsus 23.03.2020 jõustunud määrusega kehtestanud Töötukassa kaudu ajutise töötasu hüvitise.

Juhul kui teil on küsimusi hüvitise saamise eeltingimuste täitmise osas, palume pöörduda: tallinn@njordlaw.ee.

Hüvitise põhitingimused on järgmised

  • Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on eriolukorrast tulenevalt oluliselt häiritud.
  • Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:
  1. tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuuga;
  2. tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
  3. tööandja on vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani.
  • Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab töötajale töötasu maksma vähemalt 150 eurot.
  • Töötukassa tasub maksud hüvitiselt (seda käsitletakse palgana) ning tööandja töötasult.
  • Hüvitise saamiseks tuleb eriolukorra töötasu miinimum tööandja poolt välja maksta, ja seejärel esitada 5 kalendripäeva jooksul avaldus hüvitise Eraldi avaldus esitatakse iga kalendrikuu kohta.
  • Hüvitist makstakse perioodi 1. märts 2020. a kuni 31. mai 2020. a eest, kuid mitte rohkem kui kahe kalendrikuu eest, millal tingimused olid täidetud.

Töötukassa selgitused on leitavad siin: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

Vabariigi Valitsuse määrus on leitav siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/120032020002?fbclid=IwAR2mrERLT4jYUIREEHtnqkJQpanv7Wcal56gYcrXkPUhVeBMPYpgGiMB1Fc

Viimased uudised

Kaugtöö ja paindlikud töösuhted – tulnud, et jääda!

Siit-sealt on kuulda olnud, et ettevõtetes kaalutakse ka eriolukorra lõppedes jätkata osaliselt kaugtööd kodukontorites. Ühes Eesti tarkvaraettevõttes läbiviidud töötajate küsitlus näitas, et enam kui 50% töötajatest ei tunne füüsilisest kontorist puudust, ja eelistaksid pidevat kaugtööd, tulles kontorisse vaid hädavajalikeks tiimi- või kliendikohtumisteks. Teemal kaugtöö kui uus normaalsus ja sellega seotud riskikohad vestlesid NJORD advokaadibüroo tegevjuht Silja Elunurm ja  NJORD advokaadibüroo partner, tööõiguse ekspert Katrin Sarap.

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!