Nyhed

Højere bøder og mere kontrol ved overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

I et nyt lovforslag har man forhøjet bødestraffen for ulovlig afholdelse af det regulære ugentlige hvil i køretøjet til bøder på kr. 10.000 til chaufføren og kr. 20.000 til vognmanden. Samtidig er der i den nye finanslov lagt op til, at der vil komme mere kontrol og håndhævelse af reglerne på tungvognsområdet.


Nye regler medfører højere bøder og mere kontrol

Nye regler for overtrædelse af forbuddet mod afholdelse af det regulære ugentlige hvil i køretøjet medfører en betragtelig forhøjelse af bøderne. I et nyt lovforslag har man forhøjet bødestraffen for ulovlig afholdelse af det regulære ugentlige hvil i køretøjet til at blive sanktioneret takstmæssigt med en bøde på kr. 10.000 til chaufføren og en bøde på kr. 20.000 til vognmanden. Desuden fremgår det af den nye finanslov 2020, at der skal være en styrket indsats på tungvognsområdet gennem en mere udførlig kontrol af køre- og hviletidsreglerne og reglerne om ulovlig cabotagekørsel.


Hvor meget er bøderne steget?

Reglerne kommer i kølvandet på en indsats for at sikre ordnede forhold for chaufførerne herunder bl.a. 25-timers-reglen for parkering på danske rastepladser. Bødeniveauet for afholdelse af det regulære ugentlige hvil i køretøjet er i dag på kr. 1.000 til chaufføren og kr. 2.000 til vognmanden, men stiger altså til henholdsvis kr. 10.000 til chaufføren og kr. 20.000 til vognmanden. Bødeniveauet skærpes yderligere som følge af, at domstolene på baggrund af en konkret vurdering i enkelte tilfælde kan fravige det angivne strafniveau i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Reglerne minder i og for sig nu mere om de sanktioner, der er i tilfælde af meget alvorlige overtrædelser af cabotagereglerne (f.eks. ulovlig cabotagekørsel). I forbindelse med ulovlig cabotagekørsel er bøden på kr. 35.000 til vognmanden og ingen til chaufføren.


Intet bødeloft – er det proportionalt?

Som lovforslaget ser ud nu, findes der ikke noget bødeloft, ligesom man f.eks. har for bøder på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med takografovertrædelser. En overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne i form af et manglende hvil (f.eks. snyd med takograf) udgør en færdselssikkerhedsmæssig risiko, der reflekteres i bødeniveauet. Anderledes forholder det sig imidlertid for overtrædelser af reglerne om hvil i køretøjet. Afholdelse af det regulære ugentlige hvil i køretøjet er ulovligt, men det udgør ifølge lovforslaget og Rigsadvokaten ikke en væsentlig fare for færdselssikkerheden. Til trods herfor har man med lovforslaget ønsket at hæve bødeniveauet betydeligt.


Vil du læse mere?

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?