Nyhed

Vestre Landsret anvender nye sanktioner på køre-hviletidsområdet

I Vestre Landsrets nylige afgørelse i en sag om fusk i et vognmandsfirma blev de nye sanktionsregler på køre-hviletidsområdet anvendt. De nye sanktionsregler indebærer mere proportionelle sanktioner ved overtrædelse af køre-hviletidsreglerne.

I den omhandlede sag frakendte landsretten seks chauffører førerretten til lastvogne og busser. Årsagen var, at chaufførerne deltog i systematisk overtrædelse af køre-hviletidsreglerne. I første instans havde byretten i Horsens også frakendt chaufførerne retten til at køre i personbiler. Vestre Landsrets afgørelse afspejler dermed de nye sanktionsregler, hvor overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne ikke influerer på retten til at køre personbil.

Sanktionsreglerne på køre-hviletidsområdet, som formelt trådte i kraft 1. juli 2017, har indtil 1. juni 2018 ikke kunnet anvendes, da man afventede en IT-løsning hos politiet, som kunne håndtere ændringerne. Dette resulterede i uhensigtsmæssig retsusikkerhed for de vognmænd og chauffører, som har været tiltalt for overtrædelse af køre-hviletidsreglerne, og som enten har fået deres sag sat i bero eller udsat.

Nu er sagerne igen begyndt at blive behandlet ved domstolene og en række sager er også nået frem til domsafsigelse, således som tilfældet er med afgørelsen fra Vestre Landsret. Har man som vognmand eller chauffør fået udsat sin sag eller fået sin sag sat bero, skal man således være opmærksom på, at denne formentlig snart vil blive genoptaget.

Læs mere om de nye sanktionsregler i vores tidligere briefs her:

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?