Nyhed

Skattemæssigt hjemsted: Flytning til udlandet – det skal ikke være let

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at Spørgeren var skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, selvom Skatterådet ikke kunne fastslå, om Spørger havde midtpunkt for sine livsinteresser i enten Tyskland eller Danmark. Skatterådet lagde derimod vægt på, at Spørgeren i overvejende grad ville opholde sig i Tyskland.

Skattemæssigt hjemsted: Flytning til udlandet – det skal ikke være let

Sagen kort

Spørgeren blev i august 2023 ansat hos et tysk selskab, hvilket indebar, at han skulle bo og arbejde i Tyskland. Spørgeren ejede en bolig i Danmark sammen med sin ægtefælle, som ville blive boende i Danmark med parrets to børn efter Spørgers fraflytning til Tyskland. Herudover ejede Spørgeren en mindre udlejningsejendom i Danmark, som var udlejet til et familiemedlem. Spørgeren havde aldrig benyttet udlejningsejendommen privat, og han forventede at sælge den inden for det næste års tid.

I forbindelse med Spørgerens fraflytning, blev Spørgeren efter national tysk ret fuldt skattepligtig til Tyskland samtidigt med, at han efter national dansk ret var fuldt skattepligtig til Danmark, fordi han stadig havde rådighed over en bolig i Danmark.

Spørgeren indsendte derfor en anmodning om bindende svar til Skatterådet, der skulle tage stilling til, om han er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark eller Tyskland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland.

Skatterådets udtalte i det bindende svar, at de på baggrund af en helhedsvurdering ikke med sikkerhed kunne fastslå, om Spørgeren havde sit midtpunkt for livsvejsinteresser i Danmark eller Tyskland, fordi han havde personlige og økonomiske interesser i begge lande. Det faktum at Spørgerens ægtefælle planlagde at fraflytte Danmark ca. 2 år senere, kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatterådet afgjorde derimod, at Spørgeren er skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, fordi hans ophold i Tyskland var af varig og ikke-tidsbegrænset karakter, samt at Spørger ikke forventede at opholde sig væsentligt mere i Tyskland end i alle andre lande enkeltvist, herunder Danmark.

Det var derfor af Skatterådets opfattelse, at Spørgeren sædvanligvis vil opholde sig i Tyskland frem for i Danmark, hvor Spørger kun lejlighedsvis og sporadiske vil opholde sig.

Sagen er et illustrativt eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at finde ud af, om en person, der er fraflyttet Danmark, men fortsat har til knytning her til landet, har bevaret sin skattepligt. Sådanne sager beror altid på en bedømmelse af de specifikke konkrete forhold, og det bør derfor altid overvejes at indhente et bindende svar inden eller i forbindelse med fraflytningen for at sikre klarhed over den skattemæssige situation og undgå uønskede skattemæssige problemer.

Har du brug for hjælp?

Hos NJORD Law Firm har vi stor erfaring med udformningen af anmodninger om bindende svar, herunder om skattepligtsforhold, og vi er altid klar til at bistå med at vurdere din sag, og om din skattemæssige disposition berettiger til eller nødvendiggør et bindende svar. Hvis det er tilfældet, tilbyder vi naturligvis også bistand med selve anmodningen.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?