Nyhed

Hvornår skal man beskattes af afkast på kryptoaktiver?

Investering i kryptoaktiver giver fortsat anledning til mange skattemæssige spørgsmål. I et bindende svar af 20. februar 2024 har Skattestyrelsen dog nu taget stilling til, hvornår et afkast på et kryptoaktiv, der udbetales til og opbevares på et dashboard hos en investeringsudbyder, betragtes som retserhvervet af investoren.

Hvornår skal man beskattes af afkast på kryptoaktiver?

Baggrunden for anmodningen om bindende svar

Spørger har investeringer hos investeringsudbyderen Project 79 i form af de to forskellige produkter ’BURL’ og ’GSP’.

’BURL’ er en token, der berettiger indehaveren til et månedligt afkast baseret på overskuddet fra en guldmine i Uganda. Afkastet udbetales typisk i USDC (USD Coin; digital stablecoin knyttet til den amerikanske dollar) til Project 79 dashboardet. ’GSP’ (Gold Staking Program) indebærer, at investoren indbetaler stablecoins (typisk USDC) til GSP-platformen, der anvender investeringen til at købe fysisk guld og sælge det igen med fortjeneste. Ligesom afkastet fra ’BURL’ tokens, udbetales profitten til Project 79 dashboardet.

Dashboardet administreres af Project 79 og investorer skal logge ind for at få adgang til det. Her har investorerne mulighed for at udbetale afkastet til deres private wallet, geninvestere det i samme produkt eller investere det i et andet produkt på platformen.

Som en del af betingelserne for at investere hos Project 79 i ’GSP’ låses de indbetalte beløb eller det geninvesterede afkast i 6 måneder fra indbetalings-/geninvesteringsdatoen, og udbetaling fra dashboardet til en privat wallet kan kun ske inden for en bestemt periode, typisk den første uge i hver måned.

Spørger ønskede således at få afklaret, om retserhvervelsestidspunktet, og dermed skattepligten, indtræder på tidspunktet, hvor afkastet indgår på dashboardet hos Platform 79, eller først når afkastet overføres til Spørgers private wallet, som Spørger har fuldt ejerskab over og som ikke er underlagt udbetalingsbetingelser.

Skattestyrelsens vurdering

Skattestyrelsen fandt ud fra det oplyste, at spørger havde fuld disponeringsret over kontoen. Det blev lagt til grund, at retserhvervelsestidspunktet ikke udskydes, selvom Spørger er periodemæssigt begrænset til at hæve eller reinvestere afkastet. Det var ifølge skattestyrelsen alene et af Spørger accepteret vilkår for at investere på Platform 79.

På den baggrund fandt Skattestyrelsen, at afkastet blev erhvervet og dermed var skattepligtigt på det tidspunkt, hvor afkastet blev overført til dashboardet. Skattestyrelsen anførte afslutningsvist, at det ikke har betydning for retserhvervelsestidspunktet, hvorvidt Spørger modtager afkastet i sin private wallet eller på en anden konto tilhørende Spørger.

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

NJORD Law Firms overvejelser

Det bindende svar er en god illustration af den fortsatte usikkerhed om beskatningen i forbindelse med handel med kryptoaktiver. Mulighederne og konstellationerne for at investere i eller med kryptoaktiver er stadigt stigende, men skattepraksis er langt fra fuldt afklaret. Det bindende svar bringer dog bedre klarhed i forhold til, hvornår et afkast anses for at være retserhvervet, og dermed hvornår pligten til at betale skat opstår. Flere online kryptoplatforme opererer med løsninger, hvor afkastet er bundet i en periode eller kun kan hæves på visse tidspunkter. Som det bindende svar viser, er udgangspunktet, at afkastet er skattepligtigt, allerede når det udbetales til dashboardet. Man skal altså være opmærksom på, at man vil kunne risikere at skulle betale skat, selvom man ikke endnu har adgang til pengene.

Har afgørelsen betydning for dig?

Har du spørgsmål til betydningen af afgørelsen eller til den skattemæssige behandling af dine kryptoaktiver i øvrigt? Så er du velkommen til at kontakte advokat Kaspar Bastian, som løbende rådgiver og fører klage- og retssager om beskatning af kryptoaktiver i tæt samarbejde med digital efterforsker Christian Skettrup.

 

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?