Nyhed

Vestre Landsret: Speditør medvirkende til overtrædelse af cabotageregler

Vestre Landsret har for nyligt afsagt dom i en sag, hvor en rumænsk chaufførs kørsel i Danmark ansås for at være i strid med reglerne i Cabotage-forordningen (EU-forordning nr. 1072/2009). Sagen er bemærkelsesværdig, idet både det polske vognmandsfirma, som chaufføren var udlejet til, og en dansk speditør i samme koncern som den polske vognmand, var tiltalt og blev dømt som henholdsvis ansvarlig og medvirkende til chaufførens overtrædelser af cabotagereglerne.

Mange store danske transportvirksomheder vil ofte disponere over en udenlandsk vognmands biler og chauffører, så dommen kan få vidtrækkende betydning. Afgørelsen lader dog til, at være meget konkret begrundet.

Ifølge cabotage-forordningen er det den transportvirksomhed, som har fællesskabstilladelse og har ansat chaufføren til kørslen, som er ansvarlig for, at cabotagereglerne overholdes. I denne sag lagde Vestre Landsret således ikke vægt på ansættelsesforholdet.

Baseret på de almindelige regler om medvirken i straffelovens § 23, konstaterede Vestre Landsret, at den danske speditør, som havde disponeret over køretøjet i forbindelse med cabotagekørslen, skulle straffes med bøde, idet retten lagde afgørende vægt på, at der havde været en sammenblanding af aktiviteterne hos den polske vognmand og den danske speditør. Der var personsammenfald mellem ledelsen i selskaberne, fordi direktøren i speditørvirksomheden samtidig var kørselsleder i det polske vognmandsfirma. Derudover blev kontrol af chaufførernes køre- og hviletider foretaget fra den danske speditørs kontor, som også havde etableret diverse faciliteter for chauffører og køretøjer.

Læs mere om cabotagereglerne:

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?