Nyhed

Ekstraordinære prisstigninger i entrepriseforhold – hvordan skal de håndteres?

Byggeriet oplever aktuelt prisstigninger på en række materialer. Ofte vil entreprenøren (eller underentreprenøren) have ret til godtgørelse for sådanne prisstigninger.

construction


HVORDAN HÅNDTERES KRAV OM GODTGØRELSE FOR PRISSTIGNINGER?

Det er først og fremmest et krav, at entreprenøren har et retligt grundlag for at være berettiget til at kræve betaling for prisstigninger.

Det er endvidere et krav, at der er tale om materialer, som dels er udsat for en ekstraordinær prisstigning, og som skal leveres til entreprisen i deres sædvanlige form. 

Dernæst er der en række forhold, som entreprenøren skal dokumentere. En bygherre (eller en hoved- eller totalentreprenør), der bliver mødt med et krav om prisstigninger, kan derfor forlange dokumentation for kravet.


HVILKEN DOKUMENTATION SKAL OG KAN BYGHERRE FORLANGE AF ENTREPRENØREN?

Bygherren (eller en hoved- eller totalentreprenør) kan som udgangspunkt forlange, at entreprenøren overfor bygherren dokumenterer, at de ekstraordinære prisstigninger på materialer, som leveres til entreprisen:

  • Er indtrådt efter tilbudsdagen og inden indeksregulering er trådt i kraft
  • Er generelt forekommende på markedet
  • Kan dokumenteres (i udgangspunktet ud fra officielt prismateriale)
  • Overstiger minimum 10 % af prisen på tilbudsdagen tillagt 0,5 % pr. måned herefter
  • Udgør minimum 0,5 % af den oprindelige entreprisesum

Hvis en underentreprenør har krav på godtgørelse, kan entreprenøren videreføre kravet til bygherren, uanset om entreprenøren opfylder kravet om, at stigningen skal udgøre 0,5 % af den oprindelige entreprisesum.


HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATION?

NJORD Law Firms advokater er højt specialiseret inden for fast ejendom og entrepriseret. Vi står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre. Kontakt en af vores advokater på telefon eller e-mail i dag.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?