Nyhed

Entreprenører - Fremtiden i Bygningsrenovering

Energi-Effektivitetsdirektivet (EED) fra Europa-Kommissionen, der er en integreret del af den Europæiske Green Deal, har sat en ny dagsorden for byggebranchen. Hvordan? Den peger på en markant forskydning fra nybyg til bygningsrenovering.

Det centrale krav i direktivet dikterer, at 3 % af gulvarealet af opvarmede og/eller kølede bygninger, som er offentligt ejede, skal renoveres årligt for at opnå status som (næsten) nulemissionsbygninger. Tidligere var dette krav begrænset til bygninger på centralregeringsniveau. Nu inkluderer det bygninger fra alle offentlige niveauer, fra det lokale til det nationale.
 

Forstærket tendens mod renoveringsopgaver

Direktivet antyder således en forstærket tendens mod renoveringsopgaver. Bygninger, selvom de er privatejede, men som lejes ud til offentlige institutioner, indgår nu i direktivets anvendelsesområde. Dette skaber et nyt potentiale for bygningsrenoveringer, hvor entreprenører vil få muligheden for at indgå i samarbejdsrelationer med både private ejendomsejere såvel som offentlige institutioner.

Europa-Kommissionen har også skitseret muligheden for betydelig EU-finansiering til bygningsrenovering. For entreprenører betyder dette en sikrere investering i renoveringsprojekter med stærk økonomisk støtte. En anden vigtig del af direktivet er princippet om "energieffektivitet først". Herved må forstås, at energieffektivitetsløsninger skal overvejes i alle større beslutninger relateret til bygninger, fra planlægning til investering.
 

Tidsplan kan være godt nyt for entreprenører

Med direktivet, der træder i kraft kun 20 dage efter offentliggørelsen, den 20. september 2023, og med en deadline for at implementering i national lovgivning den 11. oktober 2025, står det offentlige overfor en presserende tidsplan, og entreprenørerne overfor en masse nye muligheder i renoveringsarbejder.

Entreprenører, som kan forudse denne skift i branchen og positionere sig som førende inden for energieffektiv renovering, vil stå stærkt i omstillingen. Nu handler det ikke kun om at bygge nyt, men om at transformere det eksisterende til noget bæredygtigt og fremtidssikret.
 

Vi holder dig opdateret

NJORD Law Firm, med sin ekspertise inden for international og EU-regulering, fortsætter med at overvåge og analysere disse ændringer for at rådgive og vejlede interessenter gennem disse komplekse udfordringer.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?