Nyhed

Ekstraordinære prisstigninger i entrepriseforhold – kan prisen reguleres?

Priserne på en række byggematerialer stiger i denne tid herunder f.eks. stål, træ og isolering. Dette medfører væsentlige meromkostninger for entreprenørerne, men det er omkostninger, der ofte kan videreføres til bygherrerne.

entreprise


Hvornår har entreprenøren krav på regulering af prisstigninger?

Entreprenøren som udgangspunkt krav på regulering for ekstraordinære prisstigninger, hvis: 

  • aftalen er indgået på AB 18 eller ABT 18-vilkår,
  • aftalen er indgået med Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008, 
  • der er tale om statslige bygge- og anlægsarbejder (navnlig før 2019), eller
  • der er henvist til fastpriscirkulæret.

Er der derimod udelukkende aftalt AB 92 eller ABT 93, har entreprenøren som udgangspunkt ikke ret til regulering, medmindre prisstigningen kan henføres til bygherrens forhold. 


Har du brug for yderligere information?

NJORD Law Firms advokater er højt specialiseret inden for fast ejendom og entrepriseret. Vi står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre. Kontakt en af vores advokater på telefon eller e-mail i dag.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?