Nyhed

Nye EU-energieffektivitetsregler vil påvirke kommunale bygninger

I lyset af det stigende fokus på klimaforandringer og bæredygtighed, er Europa-Kommissionens Energi-Effektivitetsdirektiv (EED), som en del af den Europæiske Green Deal, blevet vedtaget med henblik på at styrke energieffektiviteten på tværs af medlemsstaterne. Men hvad betyder denne beslutning for kommunerne og deres bygningsmasse?

Et centralt element i direktivet er kravet om, at medlemsstaterne sikrer en årlig renovering på 3 % af det samlede gulvareal af opvarmede og/eller kølede bygninger, der er ejet af offentlige organer. Dette initiativ, som tidligere kun omfattede centrale regeringsbygninger, er nu udvidet til at inkludere bygninger på alle regeringsniveauer, herunder regionale og kommunale institutioner.
 

Lejede bygninger også inkluderet

Derudover fremhæver direktivet, at hvis en offentlig institution lejer en bygning, som er ejet privat, skal denne bygning også leve op til de nye energikrav, især når lejekontrakter fornyes, eller bygningen gennemgår væsentlige renoveringer.

Med muligheden for betydelig EU-finansiering til bygningsrenovering vil kommunerne således have en oplagt mulighed for at finansiere deres renoveringsprojekter og sikre, at deres bygninger er bæredygtige og energieffektive.
 

Fokus på energieffektivitet

En anden vigtig del af direktivet er princippet om "energieffektivitet først". Herved må forstås, at energieffektivitetsløsninger skal overvejes i alle større beslutninger relateret til bygninger, fra planlægning til investering.
 

Hvordan skal kommunerne reagere?

Med direktivet, trædende i kraft blot 20 dage efter den officielle offentliggørelse den 20. september 2023, og med en deadline for omsætning til national lovgivning sat til den 11. oktober 2025, er det en presserende tidsplan for kommunerne. Det anbefales, at kommunerne starter med at gennemgå deres nuværende bygningsmasse, identificerer potentielle bygninger til renovering og sikrer, at kommende projekter overholder de nye regler.

Med udsigt til en mere bæredygtig og energieffektiv fremtid for Europas bygninger er dette et skridt i den rigtige retning, men det kræver også handling fra kommunernes side. Forberedelse og proaktivitet vil være nøglen til en problemfri overgang til de nye krav.
 

Vi holder dig opdateret  

NJORD Law Firm, med sin førende ekspertise inden for international og EU-regulering, fortsætter med at overvåge og analysere disse ændringer for at rådgive og vejlede interessenter gennem disse komplekse udfordringer.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?