Nyhed

Efterregninger som følge af ny 2020-ejendomsvurdering

Mere end én million af danske boligejere kan forvente at modtage en efterregulering for boligskat for perioden 2021 – 2023.

Efterregninger som følge af ny 2020-ejendomsvurdering

Opkrævningerne bagud i tid kommer som følge af den nye 2020-vurdering, der medfører en ny beregning af både grundskyld og ejendomsværdiskat for 2021 – 2023, og det er altså denne nye beregning, som danner grundlag for efterreguleringerne.  Det forventes, at der i nogle tilfælde vil være tale om ret betydelige efteropkrævninger af boligskat for perioden 2021-2023.

Det er ejeren af boligen, på tidspunktet for den nye beregning, som modtager efteropkrævningen. Det betyder altså, at en køber af en ejendom, som er handlet i perioden mellem 2021 og 2023, bliver modtager af opkrævningen for den bagud liggende periode – også selvom perioden ligger før køberen overtog boligen.

Selvom der ved skattereformen blev udstedt en garanti mod opkrævninger bagud i tid, gjaldt denne garanti dog kun til og med 2020.

Hos NJORD Law Firm anser vi opkrævningerne af boligskat bagud i tid kritisable og i strid med det klare udgangspunkt i dansk ret, at der ikke udstedes love med tilbagevirkende kraft. Vi må samtidig konstatere, at reglerne kan forekomme omfattende og indviklede og i nogle tilfælde få store konsekvenser for boligejere, der har købt bolig indenfor de seneste år eller påtænker at købe bolig. Vi anbefaler derfor, at spørgsmål om efterregningerne ved køb af bolig behandles af en advokat.

NJORD Law Firms team af erfarne boligadvokater bistår gerne med rådgivning og dialog omkring konsekvenserne af den nye 2020-vurdering, og står du overfor et boligkøb, bør du sikre dig, at der indarbejdes forbehold for håndtering af efterregningerne i købsaftalen.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?