Nyhed

Både mor og far får fremover digital post om fælles børn

Folketinget har i går vedtaget et lovforslag om, at begge forældre fremover skal have besked i e-Boks fra det offentlige, når det drejer sig om deres børn, også selvom forældrene bor sammen.

Digital post om fælles børn

Folketinget har i går vedtaget et lovforslag om, at begge forældre fremover skal have besked i e-Boks fra det offentlige, når det drejer sig om deres børn, også selvom forældrene bor sammen. 
Hidtil har det typisk været sådan, at det offentlige kun sender beskeder om børnene til morens e-Boks. Men det skal nu ændres, så både mor og far modtager de samme informationer om deres børn fra fx dagtilbud og skole. 

Formålet med loven er at fremme ligestillingen mellem forældrene og give fædrene bedre mulighed for at deltage aktivt i deres børns liv og hverdag. Loven forventes at træde i kraft i november 2021, men det er endnu ikke endeligt fastlagt, da det afhænger af, hvornår myndighederne overgår til en ny Digital Post-løsning.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE