Nyhed

Begge forældre får fra 21. marts 2022 digital post om fælles børn

Børn er et fælles ansvar, og fremover skal beskeder fra offentlige myndigheder vedrørende børnene derfor også sendes til begge forældre. Ligestillingen af forældre har således taget et skridt fremad, men der har også været en del tilløb til lovændringen. Nu er ændringen dog trådt i kraft fra og med mandag den 21. marts 2022.
Digital post til begge forældre

Lovforslaget var oprindeligt fremsat i lovprogrammet for 2019/2020, men blev først vedtaget i marts 2021. Herefter har man afventet overgangen til den nye Digital Post-løsning, for at ændringen kunne gennemføres i den forbindelse. Den nye Digital Post-løsning skulle oprindeligt være implementeret i november 2021, men overgangen blev udskudt til den 21. marts 2022.

Digital post om børn kan fx være beskeder fra institution eller skole, læge eller tandlæge mv.

Fremover skal begge forældre altså have besked i deres digitale postkasse – såsom e-Boks eller mit.dk – når det drejer sig om deres børn. Offentlige myndigheder har hidtil haft en uens praksis for digital post til forældre, og mange steder har det oftest kun været mødrene, der har modtaget digital post om børnene. Lovgivningen har ikke været tydelig nok på området, og derfor har der været en accept af, at det var tilstrækkeligt, at myndighederne sendte beskeder til den ene forælder, da man har antaget, at forældrene holder hinanden informeret. Dette er dog ikke altid tilfældet, særligt ikke i familier, hvor forældrene ikke bor sammen, og denne praksis har derfor skabt en ulighed mellem forældrene. Det er denne ulighed, der nu rettes op på ved at offentlige myndigheder fremover er forpligtet til at sende digital post om børn til begge forældre, uanset om forældrene bor sammen eller ej. Lovændringen omfatter alle forældre, uanset køn.

Når det er bestemt, at digital post vedrørende børn skal sendes til begge forældre, så menes der begge indehavere af forældremyndigheden. I de tilfælde, hvor den ene forælder har den fulde forældremyndighed, skal digital post om børnene fortsat kun sendes til denne forælder. Hvis en besked har et indhold, der kun er rettet mod den ene indehaver af forældremyndigheden, så er det også fortsat i orden kun at sende meddelelsen til denne forældremyndighedsindehaver.

Offentlige myndigheder kan derudover i særlige tilfælde undlade at sende digital post til en forældremyndighedsindehaver. Det er i de tilfælde, hvor myndigheden finder, at der er særlige hensyn, der taler for kun at sende digital post til den ene forældremyndighedsindehaver. Det kan være hensyn til barnets bedste eller til den anden forældremyndighedsindehaver, såsom den situation, hvor barnet og en forældremyndighedsindehaver opholder sig på krisecenter uden at den anden forældremyndighedsindehaver ved det, eller hvor der kan være særlig bekymring for barnets sundhed, udvikling og trivsel, herunder hvis der er viden eller formodning om overgreb mod barnet.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE