Nyhed

Konfirmationsbidrag

Nu nærmer tiden sig, hvor de unge mennesker skal konfirmeres. Mange familier ser med spænding frem til den store dag, men nogle skilsmissefamilier oplever uenighed om, hvem der skal betale for hvad i forbindelse med fejringen.

Konfirmationsbidrag

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn skal konfirmeres, har bopælsforælderen mulighed for at få samværsforælderen til at dække dele af udgifterne til konfirmationen i form af et konfirmationsbidrag.

Konfirmationsbidraget udgør i 2022 et fast beløb på 3.879 kr. Bidragets størrelse er derfor ikke afhængig af samværsforælderens økonomiske situation.

Konfirmationsbidraget forfalder til betaling på dagen for konfirmationen eller pr. den dag, I måtte aftale. 

Når konfirmationsbidraget er betalt, kan bidragsbetaleren fratrække bidraget skattemæssigt. Bidragsmodtageren skal dog ikke betale skat af bidraget.

ENEFORÆLDREMYNDIGHED

Har du eneforældremyndigheden over jeres barn, vil Familieretshuset fastsætte konfirmationsbidrag, hvis du har udgifter i anledning af barnets konfirmation. Ved fastsættelse af konfirmationsbidrag tager Familieretshuset hensyn til udgifter, samværsforælderen efter aftale med forældremyndighedsindehaveren har afholdt i forbindelse med konfirmation.

Fælles forældremyndighed

Hvis du og samværsforælderen har fælles forældremyndighed, har I begge forsørgelsespligt, og Familieretshuset fastsætter som udgangspunkt ikke konfirmationsbidrag, hvis:

  1. samværsforælderen holder en fest i forbindelse med konfirmation
  2. samværsforælderen inviterer barnet med på en ferierejse i forbindelse med konfirmationen
  3. samværsforælderen har indbetalt til en børneopsparing, der kommer til udbetaling ved konfirmationen, og som skal dække udgifterne til konfirmationen (det samme gør sig gældende, hvis du har eneforældremyndighed)
  4. samværsforælderen på anden vis løfter sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen.

Det er dog ikke tilstrækkeligt, at samværsforælderen giver barnet en stor konfirmationsgave.

I kan selv indgå aftale om betaling af konfirmationsbidrag. NJORD anbefaler i så fald, at aftalen udarbejdes skriftligt. Alternativt kan du som bopælsforælder søge Familieretshuset om at fastsætte konfirmationsbidrag.

Frister for ansøgning: 

Du kan tidligst søge om konfirmationsbidrag tre måneder før, dit barn skal konfirmeres. Familieretshuset skal senest modtage din ansøgning dagen før, barnet skal konfirmeres. Hvis ansøgningen først indsendes efter, dit barn er blevet konfirmeret, mister du retten til at få fastsat et konfirmationsbidrag.  

Nonfirmation:

I dag fravælger mange unge mennesker den kirkelige handling og vælger i stedet en nonfirmation. Hvis dit barn er en af dem, kan du i stedet søge om et beklædningsbidrag.

Du kan ansøge fra og med dagen, hvor dit barn fylder 13 år og frem til dagen, hvor dit barn fylder 15 år. Du skal her kunne dokumentere, at du har haft relevante udgifter. Der gælder i øvrigt tilsvarende regler som ved konfirmationsbidraget.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE