Nyhed

Ligedeling af børne- og ungeydelsen

Den 1. januar 2022 trådte ny lov i kraft om ligedeling af børne- og ungeydelsen, hvorefter børne- og ungeydelsen som udgangspunkt bliver lige delt mellem barnets forældre. Med de nye udbetalingsregler ønsker Folketinget at sikre, at forældremyndighedsindehaverne ligestilles i relation til udbetalingen af børne- og ungeydelsen. Derudover tager de nye udbetalingsreglerne i højere grad højde for nutidens familiemønstre samtidig med, at der tages hensyn til, hvis et barn overvejende bor hos den ene af forældremyndighedsindehaverne.

børne- og ungeydelsen

For forældre, der bor sammen, vil børne- og ungeydelsen derfor blive lige delt mellem dem uanset, om forældrene er gift eller er ugifte samlevende.

De forældre, der har ophævet samlivet efter den 19. oktober 2022, vil ligeledes få børne- og ungeydelsen delt mellem sig, såfremt begge forældre har del i forældremyndigheden over barnet.

Der sker dog ingen ændring i udbetalingen af børne- og ungeydelsen for de forældre, der har ophævet samlivet den 19. oktober 2021 eller tidligere, og som ikke har haft bopæl sammen i perioden fra og med 19. oktober 2021 til og med 21. november 2021. For disse forældre gælder, at den forælder, der også i forvejen modtager børne- og ungeydelsen, fortsat vil modtage hele ydelsen. Der sker dermed ikke en ændring for disse forældre, da Folketinget har ønsket at tilgodese de delte familier, som allerede har indrettet sig på, at børne- og ungeydelsen udbetales til den ene forældremyndighedsindehaver. Disse forældre kan dog ved enighed anmode om, at ydelsen bliver udbetalt med halvdelen til hver.

Uanset at børne- og ungeydelsen fremadrettet bliver delt mellem forældre med fælles forældremyndighed, kan forældrene aftale, at den ene forælder skal have hele ydelsen udbetalt. Forældrene skal begge via selvbetjening på borger.dk anmode om, at den ene forælder får hele ydelsen udbetalt.

Såfremt den ene forælder har barnet boende i 9 dage ud af 14 dage og kan dokumentere det med en afgørelse eller retsforlig, kan denne forælder anmode om at modtage hele børne- og ungeydelsen.

indkomstaftrapning

Ugifte samlevende og ægtefæller bliver nu ligestillet, da der alene sker indkomstaftrapning ud fra den enkelte ydelsesmodtagers egen indkomst. Dermed er det for ægtefæller ikke længere ægtefællernes samlede indkomst, men i stedet den enkelte ægtefælles indkomst, der er afgørende for, om det sker en reduktion af ydelsen. Hvis den ene forælder overstiger topskattegrundlaget, vil der derfor alene ske en reduktion af børne- og ungeydelsen for den halvdel, der er stilet til denne ægtefælle.  

LIGEDELING AF DEN SUPPLERENDE GRØNNE CHECK

Siden den 1. januar 2022 har den supplerende grønne check som udgangspunkt skulle deles ligeligt mellem forældrene.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie