Nyhed

Overdragelse af fast ejendom ved skilsmisse

Hvis du skal skilles og overtage det fælles hus, er det vigtigt at sørge for, at der er lavet en skriftlig aftale.

Overdragelse af fast ejendom ved skilsmisse

I aftalen skal alle vilkår for overdragelsen fremgå, og at både du og din ægtefælle er enige om prisen for huset, hvordan der sker evt. betaling, overtagelsesdag m.m.

Den skriftlige aftale skal tinglyses, så det sikres, at det fremover kun er den ene ægtefælle, som er fremtidig ejer af huset, og så det sikres, at ejerskabet fremgår af tingbogen.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE