Nyhed

Udfordringer ved adgang til afdødes digitale konti

Østre Landsret afsagde den 31. marts 2023 en afgørelse, der har betydning for spørgsmålet om adgangen til afdødes Apple-ID og andre lignende digitale konti. I denne sag anmodede den efterlevende ægtefælle om at få adgang til den afdøde ægtefælles Apple-ID. Skifteretten afviste imidlertid denne anmodning, og landsretten stadfæstede afgørelsen.

Digitale konti er personlige

Afgørelsen viser, at afdødes Apple-ID anses for at være personligt og omfattet af en aftale mellem brugeren og Apple. Det samme princip gælder også for lignende digitale konti hos andre tjenesteudbydere. Disse konti, såsom e-mailkonti (fx Gmail, Outlook), sociale medieprofiler (fx Facebook, Instagram), cloud storage-konti (fx Dropbox, Google Drive) og lignende, betragtes som personlige og private. De udgør ikke en del af dødsboets aktiver, der kan tildeles arvinger eller andre personer. Derfor kan skifteretten ikke pålægge tredjeparter, herunder tjenesteudbydere som Apple, at give adgang til disse konti til andre end den oprindelige bruger. Det kan skabe problemer, når den oprindelige bruger er død.
 

Praktiske og følelsesmæssige udfordringer

Afgørelsen illustrerer de store udfordringer, som de efterladte og pårørende står over for, når de ønsker adgang til afdødes digitale ejendele og de oplysninger, der er gemt deri. Manglende adgang til disse konti kan skabe praktiske og følelsesmæssige udfordringer, herunder begrænset adgang til vigtige oplysninger, digitale minder og potentielt vigtige dokumenter eller virksomhedsrelaterede data.


Træf passende forholdsregler

For at imødegå disse udfordringer, kan det være en god idé at træffe passende forholdsregler som privatperson for at sikre, at dine digitale ejendele bliver håndteret i overensstemmelse med dine ønsker og minimere de praktiske og følelsesmæssige udfordringer for dine efterladte. Her er nogle råd, som vores advokater kan hjælpe dig med:

  • Identificer og dokumentér alle dine digitale konti og adgangskoder og sørg for, at oplysningerne opbevares sikkert.
  • Overvej at oprette en digital ejendomsplan eller inkludere instruktioner om håndtering af dine digitale ejendele i dit eksisterende testamente. En digital ejendomsplan er en oversigt over dine digitale konti, adgangskoder og ønsker for, hvordan de skal håndteres efter din død. Du kan også inkludere instruktioner om, hvilke oplysninger der skal slettes, bevares eller deles med pårørende eller arvinger.
  • Drøft emnet med dine nærmeste pårørende og sørg for, at de er opmærksomme på dine ønsker og præferencer vedrørende dine digitale ejendele.

Få hjælp af specialiserede advokater
Hos NJORD har vi specialiserede advokater, der kan hjælpe dig med at navigere gennem disse komplekse juridiske spørgsmål og sikre, at dine digitale ejendele bliver håndteret i overensstemmelse med dine ønsker. Kontakt os på telefonnummer 33 12 45 22 for yderligere rådgivning.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie