Nyhed

Ægtefællebidrag under ægteskabet

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden under ægteskabet. Det betyder, at hvis den gensidige forsøger-forpligtelse forsømmes, f.eks. ophør af samvær eller fælles økonomi, før I er blevet separeret eller skilt, så vil det være muligt for den økonomisk svage ægtefælle at søge Familieretshuset om at få fastsat et ægtefællebidrag.

Ægtefællebidrag under ægteskabet

Det er dog vigtigt at søge Familieretshuset om fastsættelsen af ægtefællebidrag umiddelbart efter den såkaldte bidragsudløsende begivenhed.
Læs hvorfor det er vigtigt her...

Hvis du bliver tilkendt ægtefællebidrag under ægteskabet, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du også ved Familieretten vil få tilkendt ægtefællebidrag EFTER en separation/skilsmisse.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE