Digitale krænkelser

Digitale krænkelser og digital vold er en udfordring i dag, hvor den analoge og den digitale verden er tæt forbundet. Begrebet ”digital krænkelse” er et paraplybegreb, der dækker over forskellige former for ulovlige og/eller skadende handlinger foretaget via internettet.
Ulovlig billeddeling, digital stalking, ’doxxing’ og creepshots er blot et lille uddrag af de forskellige typer af digitale krænkelser og digital vold.

 

Hjælp til digital krænkelse – Du har ret til hjælp!

Hvis du er blevet udsat for en digital krænkelse, bør du søge hjælp og støtte. Mange typer af digitale krænkelser er kriminaliseret og kan derfor anmeldes til politiet. Politiets opgave er at efterforske sagen og tilvejebringe de nødvendige oplysninger der kræves, for at gerningspersonen kan blive retsforfulgt.

Uanset om det er som privatperson, eller om det er som led i dit arbejde, så har du ret til og brug for hjælp, hvis du bliver udsat for digitale krænkelser, digital vold eller digital chikane.

Læs mere her om arbejdsgivers ansvar i forbindelse med digital chikane og vold.

 

Udsat for digitale krænkelser på arbejdet eller som del af dit arbejde?

Som en konsekvens af, at det digitale er blevet en integreret del af alt, hvad vi foretager os – herunder også vores arbejde – så ser vi mange sager med digitale krænkelser. Det er sager, hvor medarbejdere, talspersoner og ledere bliver udsat for digitale krænkelser, digital vold og digital chikane.

Det kan være i form af deling af personlige og fortrolige oplysninger på nettet, deling af billeder og videoer samt modtagelse af ubehagelige og truende beskeder. Der kan også være tale om, at virksomheder hænges ud på nettet.

Som ansat har du ret til hjælp. Ikke kun fra politiet. Din arbejdsgiver har et juridisk ansvar for at sikre en tryg arbejdsplads og et trygt arbejdsmiljø. Det gælder også digitalt og derved dit psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om digital chikane.

 

Hvordan kan du/dine ansatte blive hjulpet videre?

Har du været udsat for digitale krænkelser, digital vold eller digital chikane, så kan vi bistå – med teknisk hjælp og digital sikring samt vurdering og håndtering af sagen overfor politiet. Derudover kan vi anlægge en retssag, rejse et erstatningskrav og være bistandsadvokat i en eventuel straffesag.

Vores team består af eksperter, herunder advokater, jurister, og tech-eksperter. Hver dag yder de sammen den assistance, som ofre for digitale krænkelser og digital vold har brug for i en ellers meget presset og belastende situation.


Har du været udsat for digital chikane eller en digital krænkelse?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det du bliver udsat for, er ulovligt, eller hvordan du håndterer det, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv en e-mail til Digitalekraenkelser@njordlaw.com eller Kontakt Miriam Michaelsen.


Du er ikke alene

Vi har bistået mange, som er blevet udsat for digitale krænkelser, har stået i midten af en troldehær (falske online profiler, der spreder falske påstande) eller som på anden måde har været udsat for digital chikane og vold.  I vores digitale tidsalder, så kan ingen sige sig fra at være et potentielt mål. Vi har repræsenteret personer i alle aldre og på tværs af køn, seksualitet og nationalitet. Vi har bistået mange virksomheder med at løfte deres arbejdsgiveransvar. Det er i forhold til at udfærdige politiker og retningslinjer, samt vejlede og bistå deres medarbejdere, som er blevet udsat for digital chikane og vold.

Det er aldrig pinligt eller forkert at bede om hjælp! Tværtimod vil du opdage, at du ikke er den eneste, der har været udsat for digitale krænkelser, digital vold eller digital chikane. Du vil opdage, at der faktisk er noget at gøre i en sådan situation, og at der er hjælp at få. Uanset at det kan føles uoverskueligt og håbløst i situationen.

 
5-trins guide til håndtering af ulovlig billeddeling

Digitale krænkelser og vold, herunder deling af krænkende billeder og videoer på nettet, kan udvikle sig ekstremt hurtigt, og tid er en afgørende faktor i den type sager. Det er derfor vigtigt, at du reagerer hurtigt, hvis du opdager, at billeder eller film af dig er blevet delt uden dit samtykke.

Vi har udarbejdet en kort guide med fem trin, så du som krænket ved, hvad du skal gøre, hvis du bliver udsat for ulovlig deling på internettet:

 1. Dokumenter krænkelsen
 2. Stop ulykken
 3. Anmeld det til politiet
 4. Kontakt en advokat
 5. Klag til politiet

 

Anmeld digital krænkelse til politiet – Sådan anmelder du digitale krænkelser

Der er flere måder, man kan anmelde en digital krænkelse til politiet på. Den letteste og mest effektive er at anmelde det på politiets hjemmeside på politi.dk.

Når en anmeldelse sendes gennem politiets digitale anmeldelsesformular, så bliver den typisk behandlet hurtigere, end hvis anmeldelsen foretages fysisk eller via telefon eller mail.

Hvis du vil anmelde en digital krænkelse via politiets hjemmeside, så kan det gøres på følgende måde:

 1. Gå til politi.dk
 2. Vælg ”Anmeld kriminalitet” og derefter ”Digitale seksualforbrydelser”
 3. Tryk herefter på ”Anmeld ulovlig deling eller ulovlig hændelse”
 4. Du har nu mulighed for at logge ind med MitID
 5. Udfyld herefter formularen efter bedste evne. Du behøver kun at udfylde de felter, der giver mening for din sag.
 6. Når formularen er indsendt, er det en god idé at gemme anmeldelsesblanket og kvittering. Dem kan du få brug for senere.

Er du i alvorlig og/eller akut fare, skal du ringe 1-1-2.

 

Vi kan hjælpe dig videre

Når du kontakter os, vil vi i første omgang tale med dig om sagen. Hvad er der sket? Har du en mistanke om, hvem gerningspersonen/gerningspersonerne er? Har du gemt screenshots, beskeder mv.? Den første opgave for os er at vurdere, hvilken hjælp du har brug for fremadrettet.

Vi taler med dig om, hvordan du får anmeldt forholdet, lægger en handlingsplan med dig, hjælper dig med at kommunikere med politiet og vurderer, om der skal anlægges en privat strafferetssag eller ej.