Kollektive overenskomster

En stor del af ansatte på det danske arbejdsmarked er omfattet af en kollektiv overenskomst. Derfor vil mange virksomheder også stifte bekendtskab med de ofte komplicerede regler om og i kollektive overenskomster.
 

NJORD hjælper din virksomhed sikkert igennem de ansættelsesretlige udfordringer, der kan opstå vedrørende overenskomster.

Hvad er kollektive overenskomster?

En kollektiv overenskomst er traditionelt defineret som en aftale mellem på den ene side en lønmodtagerorganisation eller en anden sammenslutning af ansatte (fagforbund, klub eller tilsvarende) og på den anden side en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt virksomhed.

En kollektiv overenskomst kan medføre særlige rettigheder for virksomhedens ansatte, herunder ret til:

 • Mindsteløn og tillæg
 • Løn under ferie og krav på feriefridage
 • Løn under orlov og barsel
 • Opsigelsesvarsel og særlige opsigelsesprocesser
 • Særlige regler om kompensation

Hos NJORD har vi stor erfaring med rådgivning om kollektive overenskomster, og vi kan hjælpe dig med at få et overblik over dine ansattes vilkår – både de rettigheder, der måtte følge af en overenskomst, og de rettigheder, der udspringer andetsteds fra.

Vidste du, at …

Din virksomhed kan blive omfattet af en kollektiv overenskomst på flere forskellige måder?

Det kan for eksempel ske, hvis virksomheden melder sig ind i en arbejdsgiverorganisation, som har indgået en kollektiv overenskomst med en lønmodtagerorganisation/et forbund.

Men din virksomhed kan faktisk også blive omfattet af kollektive overenskomster, hvis I i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse har overtaget aktiviteter og medarbejdere, som havde en overenskomst tilknyttet, uden at I har udnyttet muligheden for at frasige jer denne overenskomst efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvordan kan vi hjælpe med kollektive overenskomster?

NJORD tilbyder juridisk rådgivning og advokatbistand i forbindelse med alle udfordringer vedrørende kollektive overenskomster. Vi kan være med til at sikre, at din virksomhed kender til de regler, der måtte følge af en kollektiv overenskomst, ligesom vi rådgiver og assisterer virksomheder vedrørende:

 • Forhandling af kollektive overenskomster
 • Udfærdigelse af lokalaftaler og virksomhedsoverenskomster
 • Indgåelse af kollektive overenskomster
 • I tilfælde hvor din virksomhed bliver mødt med et overenskomstkrav
 • Fortolkningstvister og overenskomstbrud
 • Virksomhedsoverdragelse og kollektive overenskomster
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?