Afskedigelse af medarbejder

Står du overfor at skulle afskedige en medarbejder? Få hjælp fra NJORDs specialister, da der skal tages højde for flere forskellige regler. Ellers kan det komme til at koste dig mange penge.

Reglerne for hvornår du må afskedige en medarbejder, kan være komplicerede. Afhængigt af om du ønsker at opsige en funktionær eller en anden type medarbejder, gælder der forskellige regler.

NJORDs advokater kan rådgive dig om alle typer opsigelser. Vi hjælper dig med at sikre, at du overholder de gælende regler, når du afskediger en medarbejder.

Du skal altid være opmærksom på, hvilke opsigelsesvarsler der gælder for den enkelte medarbejder. Funktionærers opsigelsesvarsler følger funktionærloven. Andre medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår ofte af kollektive overenskomster.

Derudover gælder særlige regler, der beskytter mod bl.a. forskelsbehandling og usaglig afskedigelse. Det kan være svært at vurdere, hvornår en opsigelse er usaglig. Hos NJORD kan vi rådgive dig gennem hele processen.

NJORD kan ligeledes hjælpe dig med at udarbejde en skriftlig opsigelse eller en fratrædelsesaftale til medarbejderen.

Fratrædelsesaftale

NJORD kan hjælpe dig med at udarbejde en fratrædelsesaftale til din medarbejder. En fratrædelsesaftale kan være en god idé, hvis du som arbejdsgiver ønsker at ende et ansættelsesforhold på en god måde.

Fratrædelsesaftalen kan samtidig sikre, at du ikke senere bliver mødt med krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse eller forskelsbehandling.

Vi kan rådgive dig om, hvordan en sådan aftale kan indgås, og hvad den skal indeholde.

Forskelsbehandling

Udover at mange medarbejdere er beskyttet mod usaglig afskedigelse, skal du også være opmærksom på, at der gælder regler om forbud mod forskelsbehandling, når du opsiger en medarbejder. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder bl.a. i forhold til:

  • Alder
  • Handicap
  • Etnicitet
  • Religion
  • Køn

Du kan blive pålagt at skulle betale en stor godtgørelse, hvis du opsiger en medarbejder i strid med forbuddet mod forskelsbehandling.

Særligt beskyttede medarbejdere

Nogle medarbejdere har en særlig beskyttelse mod afskedigelse, herunder medarbejderrepræsentanter. Så hvis du overvejer at opsige en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant, anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning.

Bortvisning

Hvis en medarbejder groft misligholder ansættelsesforholdet, kan du som arbejdsgiver bortvise medarbejderen. Dermed stopper ansættelsesforholdet pr. dags dato. Det samme gør din lønforpligtelse.

At blive bortvist kan have stor betydning for en medarbejder. Derfor skal der som udgangspunkt meget til, før du må benytte denne mulighed.

En uberettiget bortvisning kan blive dyr, derfor anbefaler vi, at du kontakter os, hvis du overvejer at bortvise en medarbejder.

Det siger andre om os

The ‘proactive, friendly and exceptionally professional’ group at NJORD Law Firm focuses on employment litigation, agreements, incentive schemes and data protection matters. Miriam Michaelsen leads the practice and is an expert in handling contracts, disputes and negotiations with unions; and Lars Lokdam specialises in transactional issues.

Legal 500, 2019
Vil du holdes opdateret?
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?