Kundeklausuler og konkurrenceklausuler

Kundeklausuler og konkurrenceklausuler har til formål at sikre fair konkurrence.

Kunde- og konkurrenceklausuler er dog underlagt komplicerede regler. Mange virksomheder søger derfor hjælp fra en advokat til at udarbejde klausuler til virksomhedens ansatte.

NJORDs advokater kan bistå din virksomhed med at udarbejde klausuler til både lønmodtagere og direktører.

Med hjælp fra NJORDs advokater er du som arbejdsgiver sikker på, at klausulerne er gyldige. Dermed er din virksomhed bedst muligt beskyttet. Vores advokater hjælper naturligvis også i de tilfælde, hvor der opstår tvister omkring ansættelsesklausuler.

Ansættelsesklausuler og de forskellige regelsæt

Lov om ansættelsesklausuler regulerer de kundeklausuler og konkurrenceklausuler, der indgås den 1. januar 2016 eller senere.

Kundeklausuler og konkurrenceklausuler indgået før den 1. januar 2016 vil fortsat være omfattet af de hidtil gældende regler i funktionærloven og aftaleloven.

For klausuler indgået før den 15. juni 1999 gælder der et helt tredje regelsæt, ligesom der gælder særlige forhold for direktører og selvstændige.

Hvorfor benytte sig af ansættelsesklausuler?

En konkurrenceklausul medfører, at en fratrådt medarbejder ikke må tage ansættelse i en virksomhed, som er i konkurrence med arbejdsgiveren.

En kundeklausul medfører, at en fratrådt medarbejder ikke må have erhvervsmæssig kontakt med arbejdsgiverens kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Medarbejderen må heller ikke tage ansættelse hos arbejdsgiverens kunder.

Det er også muligt at aftale en såkaldt kombineret klausul, hvis du som arbejdsgiver ønsker en særlig bred beskyttelse.

Kundeklausuler og konkurrenceklausuler kan være relevante som et ekstra værn mod medarbejderes konkurrencehandlinger efter ansættelsesforholdets ophør. Ansættelsesklausuler går nemlig videre end den beskyttelse, der følger af loyalitets- og tavshedspligten, reglerne i markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder.

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver overvejer, hvilken grad af beskyttelse du ønsker. Dette skal holdes op imod den pris, du skal betale for at pålægge din medarbejder eller din direktør en klausul.

Kundeklausuler og konkurrenceklausuler: Hvad tilbyder vi?

NJORDs advokater bistår din virksomhed med alle de udfordringer, der kan opstå vedrørende ansættelsesklausuler.

Vi svarer på dine juridiske spørgsmål og vi er eksperter i såvel de nye regler som de gamle. Derudover tilbyder vi sparring omkring dine behov med udgangspunkt i din virksomheds specifikke situation og branche.

Vi hjælper også med at udarbejde kunde- og konkurrenceklausuler til både lønmodtagere og direktører. Derudover yder vi advokatbistand i tilfælde, hvor en medarbejder eller direktør anfægter gyldigheden, kompensationsgraden eller omfanget af en allerede indgået klausul.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?